Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Keshilli i Fakultetit ne Fakultetin e Bujqesise

Këshilli i Fakultetit është organ kolegjial vendimmarrës, i cili vendos për problemet më të rëndësishme të fakultetit në fushën e mësimit, kërkimit shkencor dhe atë administrativ. Këshilli i Fakultetit kryesohet nga dekani.