Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

KËSHILLI I ETIKËS I UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

  1. Dr. Ilir Shyta                    Kryetar
  2. Dr. Gentisa Furxhi         Përfaqësues i  Fakultetit Ekonomik
  3. Dr. Edlira Donefski        Përfaqësues i Fakultetit i Shkencave Natyrore dhe Humane
  4. Dr. Dorian Marku            Përfaqësues i Fakuletit të Bujqësisë
  5. Erina Dino                      Përfaqësues i  Drejtorisë Juridike dhe të Burimeve Njerëzore
  6. Eliod Demiri                    Përfaqësues i Drejtorisë Ekonomike
  7. Vasil Bardhi                     Përfaqësues i Studentëve