Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Marrëveshje Ndër-Institucionale

No.  UNIVERSITETI  PERIUDHA
   Aristotle University  of Thessaloniki, Greqi  2023-2026
 International Hellenic University, Greqi  2021-2027
 University of Macedonia, Greqi  2021-2027
 University of Thessaly, Greqi  2021-2027
 “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, Rumani  2021-2027
 Ovidius University of Constanta, Rumani  2021-2027
 University of Bucharest, Rumani  2021-2027
 Agriculture University of Plovdiv, Bullgari  2021-2027
 St.Cyril and St.Methodius University, Bullgari  2021-2027
 University of Salento, Itali  2021-2027
 University of Bologna, Itali2021-2027  
 University for Foreigners of Perugia, Itali2021-2027  
 University of Palermo, Itali2021-2027  
 Youzgag Bozok University, Turqi  2021-2029
 Eskisehir Osmangazi, Turqi2021-2029  
 University of Orelans, Francë  2021-2026
 Daugvapils University, Letoni  2021-2027
 University of Vidzdeme, Letoni  2021-2027
 Estonian University of Life Sciences, Estoni  2021-2027