Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
News & Updates

Veprimtaritë

PYETESORI STUDENTOR 2024

Njoftohen të gjithë studentët se Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë në bashkëpunim me Këshillin Studentor, organizon pyetësorin studentor për cilësinë e mësimdhënies për vitin akademik 2023-2024. Linku i pyetësori iu është dërguar të gjithë studentëve në adresat e tyre të e-mail-it. Po ashtu mund të gjendet edhe si njoftim në sistemin PITAGORA, gjatë kohës...

THIRRJE PËR APLIKIM WESTERN BALKANS MOBILITY SCHEME: A POLICY ANSWERS PILOT PROGRAMME

Programi Western Balkans shpall thirrjen për aplikim për moblilitet duke synuar nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe mbështetjen e studiuesve në fillimet e karrierës së tyre në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi.  Kjo skemë është e hapur për studentët e Doktoraturës dhe studiuesit Post-Doktoraturë që kanë përfunduar doktoraturat...

THIRRJE PËR APLIKIM WESTERN BALKANS INNOVATION VOUCHERS

Në kuadër të projektit Policy Answers, Western Balkan shpall thirrjen për aplikime në Programin Pilot, me qëllimin rritjen dhe zhvillimin e Kërkimit Shkencor. Tematika e projektit është “Krijimi i politikave, zbatimi dhe mbështetja e tyre në Ballkanin Perëndimor” dhe fushat në të cilat fokusohet projekti janë Kërkimi dhe Inovacioni. Projekti “Policy Answers” fokusohet në politikat...

THIRRJE PËR APLIKIM PËR MOBILITET STUDIMESH NË UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, ITALI.

Shpallet thirrja për aplikime për mobilitete për studime në Università del Piemonte Orientale, Itali.  Periudha e mobilitetit parashikohet gjatë semestrit të parë të vitit akademik 2024-2025.  Dokumentet që kërkohen për të aplikuar janë të listuara më poshtë: CV (në gjuhën angleze) Kopje e Pasaportës Marrëveshja për Studime (në anglisht)  Listë notash (në anglisht) Vërtetim studenti ...

THIRRJE PËR APLIKIM PËR SHKOLLËN VERORE PARMA 2024 ONLINE  “APLIKIMET E SOTME DHE PERSPEKTIVAT E ARDHSHME TË INTELIGJENCËS ARTIFICIALE”

Autoriteti EUropian për Sigurinë Ushqimore (EFSA), Universiteti i Parmës dhe Universiteti Katolik del Sacro Cuore i Piacenzës organizojnë ONLINE Shkollën Verore Parma 2024 “Aplikimet e Sotme dhe Perspektivat e Ardhshme të Inteligjencës Artificiale” në datat 23-25 Shtator 2024. Shkolla synon t’u ofrojë studiuesve dhe profesionistëve në fillim të karrierës mundësinë për të mësuar nga ekspertët në fushën...

“IMPAKTI I DIXHITALIZIMIT NË ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM TË RAJONIT TË KORÇËS”- TRYEZË E RRUMBULLAKËT E ORGANIZUAR NGA DEPARTAMENTI I “MARKETING-TURIZM-IT” ME STUDENTË DHE PËRFAQËSUES TË BIZNESEVE QË PUNOJNË NË KËTË FUSHË  

Në datën 7 qershor 2024 departamenti “Marketing-Turizëm” zhvilloi tryezën e rrumbullakët me temë: “Impakti i Dixhitalizimit në Zhvillimin e Qëndrueshëm të Rajonit të Korçës”. Të pranishëm në këtë tryezë janë pedagogë, studentë, përfaqësues të bizneseve që kanë lidhje me turizmin dhe marketingun digjital, si dhe kryetari i Këshillit të Qarut, Korçë z. Erjon Nexhipi. Takimin...

“QEVERISJA E SHQIPËRISË”- GJATË LUFTËS II BOTËRORE (1939-1944) U PARAQIT NË UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI” NË NJË VEPRIMTARI TË ORGANIZUAR NGA DEPARTAMENTI I HISTORISË DHE GJEOGRAFISË

Në datën 6 qershor 2024 departamenti i Historisë dhe Gjeografisë organizoi një veprimtari në të cilën u paraqit libri i autorit Gjet Ndoj “Qeverisja e Shqipërisë”- Gjatë Luftës II Botërore (1939-1944). Në takimin, ku ishin të pranishëm pedagogë, studentë dhe studiues u theksua se libri bën fjalë për periudhën e Luftës II Botërore, por që...

FILLOI SHPËRNDARJA E KARTËS SË STUDENTIT PËR TË GJITHË STUDENTËT E UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Në datën 5 qershor 2024 në Universitetin “Fan S. Noli” në takim me studentët e parë, të cilët u pajisën me Kartën e Studentit ishin të pranishëm edhe kryetari i Bashkisë Korçë, z. Sotiraq Filo, drejtues të Universitetit dhe Këshilli Studentor. Në fjalë e saj, prof. as. dr. Benita Stavre, zëvendësrektor për shkencën dhe projektet...

NJË GRUP PEDAGOGËSH E STUDENTËSH NGA UNIVERSITETI I PRISHTINËS VIZITUAN UNIKO KU ZHVILLUAN EDHE NJË TAKIM ME STAFIN E DEPARTAMENTIT TË HISTORISË DHE GJEOGRAFISË

Në datën 5 qershor 2024 pedagogë të departamentit të Historisë dhe Gjeografisë pritën në një takim në mjediset e Bibliotekës Shkencore të Universitetit “Fan S. Noli” pedagogë dhe një grup studentësh të programit të studimit Gjeografi të Universitetit të Prishtinës. Miqtë nga Kosova treguan interes për veprimtarinë që zhvillon në përgjithësi Universiteti “Fan S. Noli”...

“SHIGJETIMI I SHTEGUT TURISTIK”-VEPRIMTARI E ORGANIZUAR NGA DEPARTAMENTI I MARKETING-TURIZMIT NË ZONËN TURISTIKE TË VOSKOPOJËS

Në datën 5 qershor 2024 studentë të programit të studimit “Menaxhim në turizëm dhe mikpritje” dhe pedagogë të departamentit “Marketing-Turizëm” zhvilluan veprimtarinë me temë “Shigjetimi i shtegut turistik”. Qëllimi ishte të shigjetonin nëpërmjet shenjave orientuese një shteg prej 4 km nga fshati Voskopojë drejt kishës së Shën Kostandinit dhe Shën Elenës me qëllim lehtësimin e...