Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Rektorati

REKTOR
ZV/REKTORE PËR SHKENCËN DHE PROJEKTET
ZV/REKTOR PËR MËSIMDHËNIEN
ADMINISTRATOR
DEKAN I FAKULTETIT TË BUJQËSISË
DEKAN I FAKULTETIT TË EDUKIMIT DHE I FILOLOGJISË
DEKAN I FAKULTETIT TË EKONOMISË
DEKAN I FAKULTETIT TË SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE