Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Drejtoria e Projekteve dhe Kërkimit Shkencor

Kjo drejtori kujdeset:

  • Për mbarëvajtjen e veprimtarive të përgjithshme kërkimore në institucion
  • Mbikëqyrjen e procedurës së aplikimit dhe menaxhimit të projekteve kërkimore
  • Hartimin e planit startegjik të nevojshëm për mbarëvajtjen e punës kërkimore e botuese
  • Për marrëdhëniet me jashtë, si dhe marrëdhëniet brenda universitetit

SEKTORËT