Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Maturantët

Pyetje / Përgjigje

Studentët

Pyetje / Përgjigje

AUF

AUF

A global association of French-speaking higher education and research institutions, which brings together more than 1,000 university establishments on all continents in 115 countries.

Mission: Act for a united university Francophonie committed to development

AURORA EUROPEAN UNIVERSITIES ALLIANCE

AURORA EUROPEAN UNIVERSITIES ALLIANCE

“Fan S. Noli” University is a member of member of the Aurora Regional Hub at the South-West University “Neofit Rilski” (SWU) within the Aurora Capacity Development Support (CDS) Network since December 2022.

BUA

BUA

Flipbox Item Caption

The primary aim of Balkan Universities Association (BUA) is to determine a leading vision for the future through the universities, the libraries, the research centers in Balkan region on the base of common global values by considering the necessities of the time.

ASECU

ASECU

The Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region aims to to promote the interests of the Economic Universities of South and Eastern Europe and of the Black Sea Region, which are public, recognised or financed by the state of origin.

Aplikim për Pranim

Kriteret / Udhezimet

Ne nuk ju ofrojmë studentëve vetëm një edukim dhe eksperiencë që i drejton drejt suksesit të tyrë në karrierë. Ne i ndihmojmë ata të arrijnë suksesin – për të zbuluar fushën të cilën kanë pasion dhe që duan të ndjekin.

Veprimtaritë e ardhshme

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.