Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Keshilli i Etikes

KËSHILLI I ETIKËS I UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Prof. dr. Ali Jashari – Kryetar

Dr. Dorjan Marku – Anëtar

Dr. Ilir Shyta – Anëtar

Msc. Gentisa Furxhi – Anëtar

Msc. Edlira Donefski – Anëtar

Znj. Jonila Sula – Anëtar

Znj. Ismeralda Seidolli – Anëtar (Përfaqësuese e Studentëve)