Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Protokoll Arkivit

Përgjegjëse, Znj. Maria Tanushi

Specialiste, Znj. Eralda Tasho

Specialiste, Znj. Fiqnete Ago