Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Menaxhimit të Buxhetit dhe të Ardhurave

Përgjegjës, Z. Ligor Gërdhe

Specialiste, Znj. Violeta Zere

Specialiste, Znj. Blerina Muslli