Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

QKA – MATURANTËT

Maturantët janë një nga shtyllat më të rëndësishmë të punës dhe funksionit që ka Qendra e Karrierës dhe Alumnit. Dritarja “Maturantët” u ndërtua për t’i erdhur në ndihmë të gjithë maturantëve të Qarkut të Korçës. Në këtë profil do të gjeni të gjitha informacionet e nevojshmë që lidhen me Maturën Shtetërore, si: udhëzime për zhvillimin e maturës shtetërore, udhëzime për plotësimet e formularëve për aplikim në Institucionet e Arsimit të Lartë, udhëzime rreth përgatitjes së lëndëve me zgjedhje etj.  Duke vizituar faqen e Universitetit të Korçës gjimnazistët mund të njihen me programet e studimit pranë Universitetit tonë ose mund të drejtohen pranë Qendrës së Karrierës dhe Alumnit për çdo informacion tjetër.

  1. Rregullore e Maturës Shtetërore
  2. Kalendari i aplikimeve me formularin A1 A1Z
  3. Kalendari i aplikimit dhe regjistrimit në universitet
  4. Rezultatet e të nxënit për realizimin minimal të kompetencave, MSH 2020
  5. Udhëzim për organizimin dhe zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2020
  6. Udhezimi-Nr.19.dt_.2.7.2020 për sesionin e dytë të Maturës Shtetërore
  7. Urdhër dhe Rregullore, MSH 2020
  8. Urdhër për aplikime me formularin A1A1Z, MSH 2020