Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Teknologji Informacionit dhe Komunikimit

Enton Tasho (Përgjegjës)

Dhimitri Konini (Specialist)

Madela Velo (Specialist)

Brisilda Stërgu (Specialist)

Zarife Dhamo (Specialist)