Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Informimit dhe Promocionit

Znj. Megi Pashko – Përgjegjës
Znj. Klajdi Qafzezi – Specialist
Znj. Brikela Qelemeni – Specialist
Znj. Katerina Çifligu – Specialist