Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Partnerët kombëtarë

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Universiteti i Tiranës

Universiteti Bujqësor, Tiranë (UBT)

Albanian University, Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Universiteti i New York-ut, Tiranë

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

Kolegji Universitar TBU – Tirana Business University

Universiteti “Marin Barleti”

Kolegjit Universitar “Logos”, Tiranë

Universiteti i Sporteve, Tiranë

“Nehemiah Gateway” University, Poradec

            *      *        *

 Akademia e Shkencave e Shqipërisë (ASHSH)

 Qendra Ndëruniversitare e Studimeve Albanologjike

 Akademia e Studimeve Albanologjike

 Albanian Institute for International Studies

 Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar

 Instituti Shqiptar i Sociologjisë

 Instituti për Politika Publike dhe Mirëqeverisjeje

 Këshilli Rinor “Të rinjtë për punë”

 Qendra e Testimit S.T.A

 Këshilli Kombëtar i Këkimit i Italisë

 British Council – Dega Shqipëri

 Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit

 Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale

 Kuvendi i Shqipërisë

 Bashkia Korçë

 World Vision

 Bursa Shqiptare e titujve ALSE

 Albanian-American Development Foundation

 Aleanca Franceze, Korçë

 Educational Centre SHPK, Tiranë

 Shoqata “Miq të Korçës”

 Zyra e Koordinatorit të Arsimit Grek në Konsullatën e Përgjithshme të Greqisë

 Shkolla e drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar

 Instituti Shqiptar i Medias

 Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar

 Biblioteka e Qytetit “Thimi Mitko”, Korçë

 Këshilli i Qarkut, Korçë

 Instituti Konfuci

 Shoqata “Association of Business Services Leaders, Albania