Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Vendodhja

REKTORATI I UNIVERSITETIT

FAKULTETI I EDUKIMIT DHE I FILOLOGJISË, FAKULTETI I BUJQËSISË, FAKULTETI I EKONOMISË

FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE