Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Thirrje për aplikime

THIRRJE PËR APLIKIM

SUMMER SCHOOL NË UNIVERSITETIN “ALEXANDRU IOAN CUZA”, IASI, RUMANI Universiteti “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, Rumani shpall thirrjen për aplikim në Programin e Shkollës Verore, Edicioni i 7-të Jassy Summer School. Qëllimi i këtij programi është të ofroje për studentët një  përvojë mësimore akademike dhe socio-kulturore. Fushat në të cilat fokusohet programi janë listuar më poshtë:...
Read More

THIRRJE PËR APLIKIM NGA WESTERN BALKAN FUND

Western Balkan Fund shpall thirrjen për aplikim për t’u bërë pjesë e Programit të Komunitetit Akademik të Rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ky program fton të gjithë studentët e Doktoraturës dhe Doktorët e Shkencave të Ballkanit Perëndimor. Në bashkëpunim me Fondin Ndërkombëtar të Visegrad-it, Western Balkan Fund mbështet, me anë të një skeme granti, kërkimin, shkëmbimin...
Read More

Thirrje për aplikim në Universitetin i Torinos, Itali

Programi “Profesorët vizitorë” Universiteti i Torinos, Itali shpall thirrjen për aplikim për pjesëmarrje në eventin e organizuar “Profesorët vizitorë”. Qëllimi i këtij eventi është shkëmbimi i eksperiencave ndërmjet një stafi akademik ndërkombëtar pjesëmarrës në këtë aktivitet. Fusha, në të cilat është përqëndruar axhenda e aktivitetit, janë të gjitha fushat me profil shkencor. Lista e programeve...
Read More

THIRRJE PËR MOBILITET PËR MËSIMDHËNIE/TRAJNIM NË UNIVERSITETIN “ARISTOTELI”, SELANIK, GREQI

Shpallet thirrja për aplikime për Mobilitet mësimdhënie/trajnim në Universitetin “Aristoteli”, Selanik, Greqi, në kuadër të Programit Erasmus+. Periudha e mobilitetit parashikohet gjatë semestrit të pare të vitit akademik 2024-2025. Periudha për kryerjen e mobilitetit për mësimdhënie: 02/10/2024-20/12/2024  Periudha për kryerjen e mobilitetit për trajnim: 02/10/2024-31/01/2025 Dokumentet që nevojiten për aplikim, janë të listuara më poshtë:...
Read More

THIRRJE PËR APLIKIM NË UNIVERSITETIN POLYTECH ORLÉANS, FRANCË PËR STUDENTËT E CIKLIT TË STUDIMEVE MASTER

Universiteti Polytech Orléans, Francë shpall thirrjen për aplikim për kryerjen e Intership-it pranë Qendrës Kombëtare të Kërkimit Shkencor (CNRS), Universiteti Polytech Orléans, Francë. Fokusi i këtij Intershipi do të jetë kryrja e hulutimeve në fushën e studimeve tekniko-shkencore dhe tematika që do të trajtohet është “Plazma dhe pikat e ujit: kërkime në ndërveprimin e plazmës...
Read More

Thirrje për aplikim për Mobilitet/Kërkim shkencor

SKEMA E MOBILITETIT NË BALLKANIN PERËNDIMOR: PROGRAM PILOT Shpallet thirrja për aplikime për Mobilitet/Kërkim Shkencor në vendet e Ballkanit në kuadër të projektit POLICY ANSWERS. Qëllimi i kësaj skeme është të rrisë bashkëpunimin rajonal dhe rritjen e qëndrueshme ekonomike në një treg të përbashkët rajonal, elasticitetin shoqëror dhe konvergjencën e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Europian....
Read More

Thirrje për aplikim për mobilitet studimesh në Universitetin “Aristoteli”, Selanik, Greqi

Shpallet thirrja për aplikime për mobilitete për studime në Universitetin “Aristoteli”, Selanik. Periudha e mobilitetit parashikohet gjatë semestrit të parë të vitit akademik 2024-2025. Dokumentet që kërkohen për të aplikuar janë të listuara më poshtë: Foto (version dixhital) Marrëveshja për Studime (në anglisht) e nënshkruar vetëm nga Universiteti juaj; CV (në gjuhën angleze) Listë notash...
Read More

Thirrje për aplikim për mobilitet mësimdhënie/trajnim në Akademinë e Shkencave të Zbatuara, Beograd, Serbi

Akademia e Shkencave të zbatuara, Beograd, Serbi shpall thirrjen për aplikime për mobilitete mësimdhënie/trajnimi në kuadër të programit Erasmus+ KA171. Periudha e mobilitetit parashikohet gjatë semestrit të dytë, viti akademik 2023-2024. Dokumentet që nevoijten për aplikim janë të renditura më poshtë: Formulari i aplikimit Erasmus+ https://assb.edu.rs/wp-content/uploads/2024/03/LINK-1-Erasmus_Staff_Application_Form-INCOMING-2.docx CV (Europass) Vërtetim pune nga Universiteti dhe aprovim për...
Read More

Ambasada Franceze shpall thirrjen për aplikime për programin e Shkollës Verore në Université Savoie Mont-Blanc, Chambery, Francë

Ambasada Franceze ofron bursë për studentët duke mundësuar pjesëmarrjen në Shkollën  Verore dhe duke ofruar kështu një mundësi unike për qëndrim në Francë gjatë sezonit të verës. Nëpërmjet këtij programi kandidati do të ketë mundësi të zgjerojë njohuritë e tij në marrjën e iniciativave në fushën e tij të studimit dhe të zhvillojë aftësitë sociale...
Read More