Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Projekteve dhe Kërkimit

Znj. Fotjola Stillo – Përgjegjëse

Z. Aurel Grabocka – Specialist

Znj. Erjona Petriti – Specialiste