Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

RRETH NESH

Biblioteka ofron shërbimet e saj në mjediset e Rektoratit.
Kjo bibliotekë ka një fond prej 5090 librash në shërbim të studentëve dhe profesorëve të këtij fakulteti.
Librat, gazetat dhe çdo burim tjetër janë klasifikuar në përputhje me departamentet përkatëse, si dhe me fushat e studimit. Kjo bibliotekë ofron libra nga fusha të ndryshme, më së shumti libra shkencorë dhe artistikë, të cilët përfshijnë një larmi temash.
Në përgjithësi, librat i përkasin fushave: gjuhë, letërsi, histori, gjeografi, psikologji, edukimi; teza të kërkimit shkencor, dizertacione, revista, gazeta, buletine shkencore etj.
Kjo bibliotekë menaxhohet prej një punonjësi të trajnuar për të përmbushur gjithë përgjegjësitë që i takojnë.

FONDI I LIBRAVE TË BIBLIOTEKAVE TË UNIVERSITETIT