Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Tarifat e Studimit

Tarifat e studimit  për vitin akademik 2016-2017

2016-2017 Bachelor-KP Master Profesional-KP Master i Shkencave-KP
Kursi Tarifa e studimit Tarifa e studimit Tarifa e studimit
Viti I 20000 60000 (30000 Sem I + 30000 Sem II) 75000 (50000 Sem I +25000 Sem II)
Viti II 20000 30000 Sem I 75000 Sem I
Viti III 20000    

 Procedura e pageses se tarifes se studimit nga vete studenti….kliko