Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Botime Elektronike

Botime Elektronike

             

                                                              Natyra dhe Kultura 3                      Vjetari Shkencor FEF 6                   Vjetari Shkencor FEF 7                Simpozium Shkencor              Konferencë Shkencore            

 

 

Studime Ekonomike                          Konference Shkencore Ndërkombëtare