Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Drejtoria e Finances

DREJTORIA E FINANCËS

Petrika Petro – Drejtor i Drejtorisë së Financës

SEKTORËT

Sektori i Menaxhimit të Buxhetit dhe të Ardhurave

Sektori i Shërbimeve

Ekonomia Didaktike Eksperimentale