Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Kërkimit & Projekteve

DEGA E KËRKIMIT SHKENCOR DHE PROJEKTEVE

Ardian Çërava – Kryetar i Degës së Kërkimit Shkencor dhe Projekteve (Pedagog)

email: acerava@gmail.com

a. Sektori i Projekteve

Monika Thimo – Specialiste

e-mail: monika.shano@gmail.com

b. Sektori i Shkences dhe Botimeve

Eftiona Bylykbashi – Specialist

e-mail: eftionajosifi@yahoo.com

Mamica Saraçi – Specialist

c. Biblioteka Universitare

Elena Çapo – Përgjegjës i Bibliotekës Universitare

e-mail: elenatona@ymail.com