Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Dega e Financës

DEGA E FINANCËS

Marika Napuçe – Kryetare e Degës së Financës

e-mail: reanapuce@yahoo.com

e-mail: mnapuce@unkorce.edu.al


Eglantina Dhimitri – Specialist ne Degen e Finances

Violeta Zere – Specialist ne Degen e Finances

Mirela Hoxhallari – Administrator i vlerave materiale