Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Studime Bachelor (Kohë e Pjesshme)

Ne vitin akademik 2016-2017 nuk ka ende kuota te percaktuara nga MAS per rregjistrime ne vit te pare, ne programet e studimit me kohe te pjesshme.

Nderkohe jane ne vazhdim kurset aktuale, ne programet e studimit si me poshte:

I – PROGRAME STUDIMI ME KOHË TË PJESSHME NË FAKULTETIN E BUJQËSISË

Për vitin akademik 2016-2017 në Fakultetin e Bujqësisë vazhdojnë programet e studimit me kohë të pjesshme:

  • PROGRAMI I STUDIMIT AGROUSHQIM

Diploma e lëshuar në këtë program studimi : ” BACHELOR ” në AGROUSHQIM

******Plani mësimor për programin e studimit me kohë të pjesshme është njësoj si dhe plani mësimor për programin e studimit me kohë të plotë,me ndryshimin që ky plan mësimor do të realizohet brenda 4 viteve akademike.

 

II – PROGRAME STUDIMI ME KOHË TË PJESSHME NË FAKULTETIN EKONOMIK

Për vitin akademik 2016-2017 në Fakultetin Ekonomik vazhdojnë programet e studimit me kohë të pjesshme:

  • PROGRAMI I STUDIMIT MENAXHIM

Diploma e lëshuar në këtë program studimi : ” BACHELOR ” në Menaxhim

******Plani mësimor për programin e studimit me kohë të pjesshme është njësoj si dhe plani mësimor për programin e studimit me kohë të plotë,me ndryshimin që ky plan mësimor do të realizohet brenda 4 viteve akademike.

 

III – PROGRAME STUDIMI ME KOHË TË PJESSHME NË FAKULTETIN E EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË

Për vitin akademik 2016-2017 në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë vazhdojnë programet e studimit me kohë të pjesshme:

  • PROGRAMI I STUDIMIT GJUHË LETËRSI

Diploma e lëshuar në këtë program studimi : ” BACHELOR ” në Gjuhë-Letërsi

  • PROGRAMI I STUDIMIT CIKLI I ULËT

Diploma e lëshuar në këtë program studimi : ” BACHELOR ” në Ciklin e Ulët

  • PROGRAMI I STUDIMIT CIKLI PARASHKOLLOR

Diploma e lëshuar në këtë program studimi : ” BACHELOR ” në Ciklin Parashkollor

  • PROGRAMI I STUDIMIT HISTORI GJEOGRAFI

Diploma e lëshuar në këtë program studimi : ” BACHELOR ” në Histori-Gjeografi

 

******Plani mësimor për programin e studimit me kohë të pjesshme është njësoj si dhe plani mësimor për programin e studimit me kohë të plotë,me ndryshimin që ky plan mësimor do të realizohet brenda 4 viteve akademike.

 

IV – PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PJESSHME NË FAKULTETIN SHKENCAVE NATYRORE DHE HUMANE

 Për vitin akademik 2016-2017 në Fakultetin Shkencave Natyrore dhe Humane  vazhdojnë programet e studimit me kohë të pjesshme:

  • PROGRAMI I STUDIMIT ” INFERMIER I PËRGJITHSHËM “

Diploma e lëshuar në këtë program studimi : ” BACHELOR ” në Infermier i përgjithshëm

******Plani mësimor për programin e studimit me kohë të pjesshme është njësoj si dhe plani mësimor për programin e studimit me kohë të plotë,me ndryshimin që ky plan mësimor do të realizohet brenda 4 viteve akademike.

 

VI – PROGRAME STUDIMI ME KOHË TË PJESSHME NË FILIALIN E QYTETIT TË POGRADECIT

Për vitin akademik 2016-2017 në Fakultetin Ekonomik vazhdojnë programet e studimit me kohë të pjesshme:

  • PROGRAMI I STUDIMIT TURIZËM

Diploma e lëshuar në këtë program studimi : ” BACHELOR ” në Turizëm

******Plani mësimor për programin e studimit me kohë të pjesshme është njësoj si dhe plani mësimor për programin e studimit me kohë të plotë,me ndryshimin që ky plan mësimor do të realizohet brenda 4 viteve akademike.