Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Menaxhimit të Buxhetit dhe të Ardhurave

Sektori i Menaxhimit të Buxhetit dhe të Ardhurave


Znj. Violeta Zere – Specialist

Z. Ligor Gërdhe – Specialist