Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Studime Doktoraturë

Për vitin akademik 2014-2015 vazhdon në Fakultetin e Bujqësisë programi i ciklit të tretë : Doktoraturë në “ Hortikulturë të Qëndrueshme ”.

Për tu njohur më shumë me rregulloren e studimeve doktorature mund te……klikoni ketu