Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

KS – ORGANIZIMI

ORGANIZIMI

Ismeralda Seidolli 

President i Këshillit të Studentëve në Universitetin “Fan S. Noli” 

e-mail: seidolliismeralda@gmail.com
 

Kodhel Zere

Zv. President i Këshillit të Studentëve në Universitetin “Fan S. Noli” 

e-mail: kodhel@hotmail.com

Agathin Ngjela

Sekretare e Përgjithshme e Këshillit të Studentëve të Universitetit “Fan S. Noli” 

e-mail: agathulangjela@yahoo.com

Elion Shkëmbi

Kryetar i Këshillit të Studentëve në Fakultetin e Bujqësisë

e-mail: eljoncardif@gmail.com

Sara Çaçi

Kryetar i Këshillit të Studentëve në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë

e-mail: sara02caci@gmail.com

Ilia Donaçi

Kryetar i Këshillit të Studentëve në Fakultetin e Ekonomisë

Armando Hoxhalli

Kryetar i Këshillit të Studentëve në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Humane

e-mail: armando.hoxhalli.7@gmail.com