Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Studime Master Shkencor

MASTER I SHKENCAVE

Në vitin akademik 2018–2019 Universiteti i Korçës ofron këto programe studimi :

Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane :

 

Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë :

 

Fakulteti i Ekonomisë :

 “Financë” (viti II)