Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Dega e Burimeve Njerëzore

DEGA E BURIMEVE NJERËZORE DHE KOMUNIKIMIT

Gjergji Përmeti – Kryetar i Deges se Burimeve Njerezore dhe Komunikimit

e-mail: gjpermeti@unkorce.edu.al

e-mail: gjergjipermeti@yahoo.com

a. Sektori i Protokollit dhe Arshives

Eralda Tasho – Specialist protokolli, Sektori i Protokollit dhe Arkivës

Fiqnete Ago – Specialist arkive, Sektori i Protokollit dhe Arkivës

b. Sektori Juridik

Laureta Kokoneshi – Specialist, Sektori Juridik

c. Sektori i Marredhenieve me Jashte dhe Publikun

Evis Kapurani – Spec. për marrëdhëniet me jashtë, Sektori i Marrëdh. me jashtë dhe Publikun

Brikela Qelemeni – Spec. për marrëdhëniet me jashtë, Sektori i Marrëdh. me jashtë dhe Publikun

sqAlbanian