Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Departamenti i Infermierisë

Përgjegjës i departamentit: Dr. Eda Stasa

1. Dr. Elda Panariti

2. Msc. Elena Drenesku

3. Msc. Blendi Baze

4. Msc. Axhela Frashëri

5. Msc. Lida Jorgji

6. Doc. Lindita Tërolli

7. Msc. Emisa Krastafillaku

8. Msc. Adelina Galica

9. Msc. Erisa Grabocka

10. Msc .Zhinzela Qyli

 

Grupi Mësimor Kërkimor i Biologji-Kimisë

Përgjegjës i Grupit mësimor-kërkimor: Dr. Arben Gjata

1. Msc. Desareda Mero

2. Msc. Tanja Kamburi

3. Msc. Eralda Belishta

4. Msc. Xhuljana Qirinxhi