Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

KURS FORMIMI GRATIS ON-LINE MBI KONVERTIMIN E BIOMASES SE PYJEVE DHE E MBETJEVE TE AGRIKULTURAVE NE BIOKARBURANT

Projekti “ELISAA”, i financuar nga Programi Europian EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) -“Tempus”, ka si objektiv kryesor formimin e aftësive dhe të njohjes së profesioneve të reja, si rezultat i zhvillimit Agro-Industrial në Shqipërli, nëpërmjet një Kursi (Gratis): Specializimi (online), i përqëndruar në mundësitë e reja të konvertimit të biomasës pyjore dhe të mbetjeve bujqësore në biokarburant

Projekti parashikon përdorimin e një platforme E-learning, nëpërmjet së cilës do të bëhet e mundur ndjekja e leksioneve në mënyrë autonome e komode nga shtëpitë e sejcilit. Në kuadër të këtij Projekti, është parashikuar edhe një Seminar specializimi (Gratis) në Bari (Itali) për një periudhë prej 14 ditësh (Vjeshtë 2014).

 

 

 

 

 

 

  Leaflet… kliko

Postcard….kliko

 

PARTNERË

 • University of Bari Aldo Moro (Italia) Lead Partner
 • Universiteti Bujqësor – Tiranë
 • Universiteti Politeknik -Tiranë
 • Universiteti Bujqësor “Fan Noli”-Korcë
 • AKTI (Agjensia Kërkimit Teknologjisë dhe Inovacionit)
 • Dhoma Tregëtisë – Fier
 • Dhoma Tregëtisë – Berat
 • Dhoma Tregëtisë – Durrës
 • Dhoma Tregëtisë – Lezhë
 • Konfindustria Shqiptare
 • UnionCamere Puglia- Tirana
 • DYRECTA LAB S.r.l. (Italia)
 • WU- Vienna University of Economics and Business Administration (Austria)
 • Marie Curie- Sklodowska University of Lublin (Polonia)

Për regjistrimin është e nevojëshme të drejtoheni në sitin web www.tempuselisaa.eu dhe të ndiqen udhëzimet e mëtejshme.