Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

DOKTORATURA DHE PUBLIKIME

FAKULTETI I BUJQËSISË

DEPARTAMETI I HORTIKULTURËS

DOKTORATURË NË HORTIKULTURË TË QËNDRUESHME

Dhimitri Papamihal

PARASHIKIMI I DIAMETRIT E PESHËS SË KOKRRAVE SI DHE PËRCAKTIMI I PERIUDHËS TË VJELJES TË TRE KULTIVARËVE TË MOLLËS

kliko per permbajtjen