Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

SCIENTIFIC ACTIVITIES IN THE FACULTY OF EDUCATION AND PHILOLOGY

Viti 2017

PROF. DR. NASHO JORGAQI DONATED TO “FAN S. NOLI” UNIVERSITY HIS RESEARCH ARCHIVE ON THE LIFE AND WORK OF FAN NOLI

On June 22,2017 at the Library “Kongresi i Manastirit ( Congress of Monastery)”/ Faculty of Education and Philology, Prof. Dr. Nasho Jorgaqi, donated to “Fan S. Noli” University his research archive on the life and work of Fan Noli.

 “This material collected for 40 years, with a lot of work and attention during Professor Jorgaqi’s research study, is of great value to our university,” said Rector Prof. Dr. Ali Jashari. All of these documents, manuscripts and various materials will be stored in the university archive and will be available to researchers of the “Fanolian Center”, which will be created soon. Professor Nasho Jorgaqi said that he did not unintentionally bring this research archive to Korça University. This University is the first pioneer to create such a center. He expressed his conviction that this initiative of his will be supported and with passion will be preserved and enriched even further.

Metropolitan of Korça, His Eminence Joan said that we’re all fortunate, that Professor Nasho Jorgaqi studied and researched Noli’s life and expressed readiness to be one of the first supporters of the “Fanolian Center” initiative. During this meeting also took place the promotion of the newest book by Professor Nasho Jorgaqi ““Antologjia Biobibliografike 2001- 2016” (Bio bibliographic Anthology 2001 – 2016). Professor Jorgaqi entrusted his book for publishing to the Faculty of Education and Philology.

Prof.as.dr. Jonela Spaho, head of the Department of Language and Literature, brought an intellectual portrait of Professor Nasho Jorgaq.

    

“NO BLOOD FEUD, YES LIFE” IS TITLED THE PROJECT WITH WHICH “FAN S. NOLI” UNIVERSITY PARTICIPATES IN THE P2P CAMPAIGN, ORGANIZED BY EDVENTURE PARTNERS.

On June 2nd, a group of students (courses II and III) from the English Language Department and the coordinator Dr. Juliana Çyfeku, presented the project “No Blood Feud – Yes Life”. This is the project with which “Fan S. Noli” University has been selected to become part of the P2P campaign organized by EdVenture Partners that is held in Washington DC.

The students showed all the stages of this project that consisted in interviews and meetings in the city of Shkodra. Korça University students also sent food assistance to the foundation “No Blood Feud – Yes Life”. To students and professors participating in the presentation, were given leaflets, t-shirts and pens. This activity sent Peace, Love and Union messages. This trio is also the slogan of this project.

     

IN THE PREMISES OF “FAN S. NOLI” UNIVERSITY TOOK PLACE THE SCIENTIFIC CONFERENCE  ON  “MITRUSH KUTELI  IN THE 110TH BIRTH ANNIVERSARY”

On May 26th, in the premises of “Fan S. Noli” University took place the scientific conference  on  “Mitrush Kuteli  in the 110th birth anniversary”. The conference was  organized by the Faculty of Education and Philology (Department of Language and Literature) in cooperation with the Academy of Sciences Albanian Sciences, Albanology Institute of Pristina, as well as the Institute of Linguistics and Literature, Tirana. During the opening speech, held by the  Rector of “Fan S. Noli” University prof. dr. Ali Jashari, there was emphasized that such works serve to bring to light the life and work of prominent figures and historical events in the Korҫa region. The Academy of Sciences of Albania honored Mitrush Kutel (after death) with the title “Honor of the academy”. Academician Floresha Dado handed the medal to Mitrush Kuteli’s daughter, Atalanta Pasko. This conference was attended by lecturers from Albania, Kosovo and Macedonia. After the conference participants visited the National Museum of Medieval Art and Korҫa’s  Old Bazaar.

In the presence of professors and academics, the Rector of the University, Prof. Dr. Ali Jashari, honored with the “Certificate of Gratitude” Prof. Dr. Remzi Pernasca, with the motivation: “A remarkable  Albanian language professor and researcher, for the assistance he has provided as a lecturer of the Albanian language syntax at the University of Tirana, preparing generations of teachers and scholars of the Albanian language; An Albanian language lecturer at the Institute of Oriental Languages and Civilizations in Paris, a great friend of the University of Korca, who has never stopped helping the development of scientific activities”.

     

A PUBLIC FORUM TOOK PLACE  AT THE FACULTY OF NATURAL AND HUMAN SCIENCES ( FNHS)

On May 19, 2017, the Albanian Academy of Arts and Sciences organized a public forum at the premisses of  Fan S. Noli Universit/ large hall of the Faculty of Natural and Human Sciences. The moderator of this  forum was the Dean of FNHS, Prof. dr. Gjergji Pendavinji. The forum was attended by the university academic staff, young and affirmed  researchers, students and other guests. Panel members were well-known professors and scholars whose papers were as follows:

– Prof. dr. Isuf KALO: The Population’s Health Care: Dilemmas and Problems

– Prof. dr. Ksenofon KRISAFI: Albanians’ good neighborhood in the region

– Prof. dr. Fatos TARIFA: Globalization and sociological imagination

– Prof. dr. Pellumb Xhufi: The rise and fall of Voskopoja

– Dr. Moikom ZEQO: The crisis in culture, as a crisis of society

    

Viti 2015

Tribunë Shkencore për Fan Nolin

Me rastin e festave të 28-29 nëntorit dhe 50-vjetorit të vdekjes së Fan S. Nolit, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, organizoi tribunën shkencore me temë “Fan S. Noli – figurë emblematike për shqipen dhe shqiptarët”.

Në këtë tribunë, u paraqitën me ndihmesat e tyre shkencore pedagogë e studiues të veprës së Nolit.

Gjatë veprimtarisë, Prof. dr. Ali Jashari, dekan i Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë i Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës, dhuroi disa botime të vlefshme shkencore të këtij universiteti për nevojat e ITSHKSH-së.

Gjithashtu, drejtori i ITSHKSH-së, Dr. Skënder Asani, në emër të Institutit dhuroi për bibliotekën e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë serinë e plotë të revistës “Studime Albanologjike” dhe “Scupi” , si dhe botime të tjera të ITSHKSH-së.

Në kuadrin e kësaj tribune, përfaqësuesit e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë të Universitetit të Korçës, u pritën në shtëpinë e tij nga profesor Remzi Nesimi, gjuhëtar dhe pedagog i shquar i gjuhës shqipe.

 

Konferencë Shkencore

FAKULTETI I EDUKIMIT DHE I FILOLOGJISË, UNIVERSITETI
“FAN S. NOLI” I KORÇËS, NË BASHKËPUNIM ME AKADEMINË E SHKENCAVE
TË SHQIPËRISË ORGANIZONI KONFERENCËN SHKENCORE KUSHTUAR
JETËS DHE VEPRËS SË ATHANAS TASHKOS NË DATËN 13.11.2015

Programi i plotë mund të shihet/shkarkohet ketu

Konferencë Shkencore

Në datat 24 -25 shtator 2015, në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit “Neofit Rilski”,
Bllagoevgrad, Bullgari, u mbajt Konferenca Shkencore Ndërkombëtare:
Linguistics. History –Challenges – Perspectives
Në këtë konferencë Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë i Universitetit “Fan S. Noli” u
përfaqësua nga një grup pedagogësh, të cilët morën pjesë me kumtesat e tyre:
Alda Cicko-Jashari; Dhimitri Bello
Contrastive analysis of the inner form of the Albanian and Bulgarian phraseological units
Suela Koça; Ali Jashari
Idiomaticity in indo-european languages: english and albanian case (idioms and discourse)
Benita Stavre; Erinda Papa
Particular linguistic features of Albanian greetings in English texts of the early and mid- xx
century
Pavllo Cicko; Vasilika Pojani; Robert Stratobërdha
The lexicon of the body parts in phraseological expressions in French, English and Albanian
Albina Pajo; Ediola Nase
Rhetoric as a challenge to effective communication
Olger Brame; Alma Karasaliu
Language and communication in semiotic perspective

 

Simpozium Shkencor

Në datën 5 qershor 2015, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, Departamenti i Gjuhëve të Huaja, organizoi simpoziumin me temë “Sigurimi i cilësisë së brendshmë në programet universitare të mësimdhënies së gjuhëve të huaja”. Në simpozium kanë marrë pjesë pedagogë të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, pedagogë nga universiteteve të tjera të vendit si: Tirana, Elbasani,
Durrësi, përfaqësues të APAAL-it, mësues të gjuhëve të huaja të shkollave 9-vjeҫare dhe të
mesme të qytetit, studentë etj.
Në kumtesat e mbajtuara u theksua cilësia dhe faktorët që ndikojnë në sigurimin e saj në
programet e studimit të gjuhëve të huaja dhe më gjerë, si dhe në përshtatjen e tyre me Standardet
Evropiane të Sigurimit të Cilësisë në kontekstin shqiptar të Arsimit të Lartë. Simpoziumin e
përshëndeti rektori i Universitetit prof. as.dr. Gjergji Mero, dekani i Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë prof.dr. Ali Jashari, drejtoresha e APAAL-it, znj. Dhurata Bozo, të cilët, në fjalën e tyre vendosën theksin në rëndësinë që po merr cilësia në programet universitare.

Përmbajtja e kumtesave mund të shihet këtu

 

Konferencë Shkencore

Në datat 2-3 prill 2015 u mbajt në Ulqin të Malit të Zi Konferenca VII Shkencore
Ndërkombëtare me temë: “POST- CONFLICT IN THE BALKANS – PEACE BUILDING
AND BALKAN INTEGRATION INTO THE EU AND NATO
”, organizuar nga
INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM” në bashkëpunim me Bashkinë
e Ulqinit.
Konferenca i zhvilloi punimet në dy panele kryesore:

  • PANELI I PUNIMEVE TË SHKENCAVE POLITIKO – JURIDIKE DHE EKONOMIKE
  • PANELI I PUNIMEVE TË SHKENCAVE TË EDUKIMIT

Në konferencë u paraqitën rreth 150 punime në të dy panelet. Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë në Universitetin “Fan S. Noli” , u përfaqësua me disa punime të pedagogëve, nga departamente të ndryshme:

1-Alda Jashari; Erinda Papa; Vasilika Pojani – Departamenti i Gjuhëve të Huaja
The Critical and Creative Thinking or the Teaching Philosophy of the Future
2-Alma Karasaliu – Departamenti i Gjuhëve të Huaja
The Analytical approach of stylistic features in writings of the author Jonathan Swift
3-Arjan Kamburi; Ilia Bello – Departamenti i Edukimit
Ilirjana Nase –Psikologe shkollore, Drejtoria Arsimore Rajonale – Korçë
The comprehensive Education. Case study on the phenomenon of the Micro-Separation as a
consequence of Poor inclusion in regular schools
4-Benita Stavre; Suela Koça; Pavllo Cicko – Departamenti i Gjuhëve të Huaja
The culture of Quality: The next challenge for the Integration of the Albanian Higher Education in the European Standards Framework
5-Fabiola Kadi – Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Aesthetics of Poetry Work with profanity and its Study Values
6-Lindita Kaçani; Juliana Çyfeku – Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Retrospect on the Importance of vocabulary in Methods of Foreign Language Learning
7-Olger Brame – Departamenti i Gjuhës dhe i Letërsisë
Pranvera Brame – Mësuese e Arsimit Fillor, DAR Korçë
The new curriculum context and the curriculum of the Albanian Language in primary Education
8-Dorela Kaçauni; Lorena Robo – Departamenti i Gjuhëve të Huaja
The role of Age in Early Foreign Language Acquisition
9- Eriola Qafzezi – Departamenti i Gjuhëve të Huaja
Translation Problems Analysis: A useful tool in enchancing communicative language
competences among Albanian students
10-Albina Pajo – Departamenti i Edukimit
A look at the use of the name concept, its types in the Albanian education language textbooks

Punimet e plota të pjesëmarrësve u botuan në Buletinin Shkencor të Institutit për Kërkime
Shkencore dhe Zhvillim, Nr. 7, Vëllimi 1, viti 2015: ISSN 1800-9794; COBISS.CG-ID
20586256- Ulcinj- Montenegro

 

Konferencë Shkencore

Në datat 25 dhe 26 mars 2015 në  Universitetin “Fan S. Noli”, Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë, me mbështetjen e  bashkisë  së  qytetit të Korçës, u  organizua Konferenca Shkencore Ndërkombëtare kushtuar jetës dhe veprës së Thimi Mitkos në 195-vjetorin e lindjes.

Ky tubim  shkencor u organizua në bashkëpunim me Universitetin “Aristoteli” të Selanikut (Greqi), Universitetin e Kalabrisë (Itali), Universitetin e Palermos (Itali), Institutin e Gjuhësisë dhe Letërsisë (QSA, Tiranë). Në të morën pjesë me kumtimet e tyre rreth  82 pedagogë dhe studiues nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, nga Fakulteti i Histori-Filologjisë (Universiteti i Tiranës), nga Qendra e Studimeve Albanologjike (Tiranë), nga Universiteti i Elbasanit, i Shkodrës,  i Gjirokastrës, i Durrësit, nga Fakulteti i Edukimit (Universiteti i Prishtinës), nga Universiteti i Shkupit (Maqedoni), Universiteti i Evropës Juglindore i Tetovës (Maqedoni), nga Universiteti Shtetëror i Tetovës (Maqedoni), Instituti Albanologjik i Prishtinës (Kosovë), Instituti i Folklorit Shkup (Maqedoni), Universiteti i Gjilanit (Kosovë), Universiteti i Gjakovës (Kosovë), Universiteti “Adam Mickieviç”-Instituti i Filologjisë Sllave në Poznanj (Poloni), Universiteti i Strugës (Maqedoni) etj.

Ishte dëshira e kahershme e pedagogëve, çka bëri që Këshilli i Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, Universiteti “Fan S. Noli” i Korçës, të vendosë për të zhvilluar një veprimtari të tillë shkencore kushtuar jetës dhe veprës së Thimi Mitkos me rastin e 195-vjetorit të lindjes, këtij personaliteti të shquar të Rilindjes Kombëtare Shqiptare, që u lind në Korçë, por me veprën e tij ai nuk i përket vetëm Korçës, por mbarë kombit shqiptar dhe më gjerë, si një akt nderimi për vlerësimin e figurave të shquara historike të qytetit të Korçës, që realizon njëherësh edhe dëshirën e shumë qytetarëve korçarë.

Kjo veprimtari mori përmasa të tjera falë përkrahjes së pedagogëve dhe studiuesve nga shumë institucione të larta shkencore dhe arsimore brenda dhe jashtë Shqipërisë, si dhe të referuesve kryesorë: Akad. Jorgo Bulo, nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Akad. Francesko Altimari dhe Prof. Matteo Mandalá, prof. Anton Berisha  nga Universiteti i Kozencës, Prof. Dhori Q. Qirjazi nga Universiteti i Selanikut, i cili me botimin e tij të vyer të veprës leksikografike të Thimi Mitkos, vuri një gur themeli në përmendoren e këtij atdhetari të madh.

Pas fjalës së hapjes nga dekani i Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë Prof. dr. Ali Jashari,  punimet e konferencës i përshëndeti rektori i Universitetit prof. Gjergji Mero, kryetari i Bashkisë së qytetit të Korçës  z. Sotiraq Filo  dhe Kryetarja e Këshillit të Qarkut prof. Irena Nikaj.

Në emër të Këshillit të Bashkisë së qytetit të Korçës, zoti  Erion Nexhipi  u dhuroi të afërmve të familjes titullin “Qytetar Nderi”.

     Konferenca i zhvilloi punimet në dy ditë. Në seancën plenare, të zhvilluar gjatë ditës  së parë, referuan akad. Jorgo Bulo me kumtesën Vepra e Thimi Mitkos për rindërtimin e identitetit kombëtar, prof. dr. Valter Memishame kumtesën Thimi Mitkoja  për shqipen përmes dosjeve për të, në arkivin e Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë, Tiranë,  profDhori Q. Qirjazi, me kumtesën  Një motërzim  i panjohur i “Bletës shqiptare” (Athinë, 1875) si pikënisje për botimin  e plotë të “Bletëve” të Thimi Mitkos, prof.as.dr. Elona Biba-Çeçe , me kumtesën Botimi i veprës leksikografike të Thimi Mitkos nga prof. Dhori Qirjazi-një akt shkencor dhe atdhetar.

Gjatë ditës së dytë konferenca i zhvilloi punimet të ndara në sesione, përkatësisht në sesionet e gjuhësisë, etnofolklorit, historisë dhe kulturës. Si veprimtaria e parë me përmasa të tilla, në këtë konferencë u sollën trajtesa të spikatura shkencore, për të ndriçuar edhe më mirë dhe më thellë jetën dhe veprën e Thimi Mitkos, ku mund të përmenden kumtimet në fushën e leksikut e leksikografisë, etimologjisë, përdorimit të huazimeve dhe pastrimit të shqipes nga fjalët e huaja, çështje të sintaksës, morfologjisë e dialektologjisë në veprën e Thimi Mitkos, aspekte etnolinguistike dhe sociolinguistike, letërkëmbimi i Mitkos, çështje të folklorit shqiptar, ndihmesa të Mitkos në historinë dhe kulturën shqiptare, sidomos gjatë periudhës së Rilindjes Kombëtare etj.

Të gjithë pjesëmarrësit morën në dorë dhe botimin e plotë të akteve të konferencës të përgatitur paraprakisht si dhe certifikatën e pjesëmarrjes në këtë tubim shkencor. Punimet e konferencës u përcollën edhe në  mediat televizive lokale e kombëtare.

Shfaq/Shkarko botimin e plotë


Viti 2014

 Shfaq/shkarko përmbajtjen e plotë

 

 

 


Viti 2013

Shfaq/Shkarko botimin e plotë


Viti 2012

Shfaq/Shkarko botimin e plotë

 

Shfaq/Shkarko botimin e plotë

 


Viti 2011

Shfaq/Shkarko botimin e plotë

 

 

 


Viti 2010

Shfaq/Shkarko botimin e plotë


Viti 2009

Shfaq/Shkarko botimin e plotë

 


Viti 2008