Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Vendime Senati

VENDIME SENATI

VENDIM SENATI PËR:  MIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

Shiko të plotë (kliko) (pdf)   

 

 

VENDIM SENATI PËR:  MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE ORGANIGRAMËS TË UNIVERSITETIT PËR VITIN 2018

Shiko të plotë (kliko) (pdf)   

 
 
 

VENDIM SENATI PËR:  MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROJEKTSTATUTIN E UNIVESITETIT

Shiko të plotë (kliko) (pdf)   

 
 
 
 
 

VENDIM SENATI PËR: NDRYSHIME NË STRUKTURËN E VITIT AKADEMIK 2018-2019

VENDIM SENATI PËR:  MIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021

Shiko të plotë (kliko) (pdf)   

VENDIM SENATI PËR: MIRATIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020 PËR PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË DHE TË DYTË

Shiko të plotë (kliko) (pdf)   

VENDIM PËR MIRATIMIN E DATAVE TË KONKURRIMIT TË TESTIT PRAKTIK PËR PROGRAMIN E STUDIMIT “BACHELOR” NË “EDUKIM FIZIK DHE SPORTE”

 

   

 

 1. Nr. 631, Date 13.11.2020-VENDIM SENATI PER PERSHTATJEN E KUOTAVE TE PROGRAMEVE TE STUDIMIT TE CIKLIT TE DYTE MASTER

 2. Nr. 1759, Date 29.10.2020-VENDIM SENATI PER RIORGANIZMIN E PROGRAMIT TE STUDIMIT ADMINISTRIM BIZNESI NE TURIZEM BACHELOR

 3. Nr. 1758, Date 29.10.2020-VENDIM SENATI PER RIORGANIZIMIN E PROGRAMIT TE STUDIMIT MASTER PROFESIONAL NE TURIZEM

 4. Nr. 1757, Date 29.10.2020-VENDIM SENATI PER HAPJEN E PROGRAMIT TE STUDIMIT MASTER PROFESIONAL NE MARKETINGU DIGJITAL

 5. Nr. 1756, Date 29.10.2020-VENDIM SENATI PER MIRATIMIN E PROPOZIMEVE TE FAKULTETEVE PER NDRYSHIME NE PLANET MESIMORE

 6. Nr. 1755, Date 29.10.2020-VENDIM SENATI PER MIRATIMIN E STRUKTURES SË VITIT AKADEMIK 2020-2021

 7. Nr. 1754, Date 29.10.2020-VENDIM SENATI PER MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NE RREGULLOREN E COVID

 8. Nr. 1753, Date 29.10.2020-VENDIM SENATI PER MIRATIMIN E PLANIT TE MASAVE PARAPRAKE MBI ZHVILLIMIN E PROCESIT TE MESIMDHENIES

 9. Nr. 1458, Date 29.09.2020-VENDIM SENATI PER NJE SHTESE NE RREGULLOREN E SENATIT AKADEMIK

 10. Nr. 1457, Date 29.09.2020-VENDIM SENATI PER HAPJEN E PROGRMIT TE STUDIMIT MASTER PROFESIONAL NE MESUESI NE ARSIM SPECIAL NË GJITHEPERFSHIRJEN

 11. Nr. 1456, Date 29.09.2020-VENDIM SENATI PER MIRATIMIN E TARIFAVE VJETORE TE SHKOLLIMIT PER CDO PRORGAM STUDIMI PER VITIN AKADEMIK 2020-2021

 12. Nr. 1356, Date 18.09.2020-VENDIM SENATI PER SHTIMIN E DATAVE TE SEZONIT TE PROVIMEVE TE MBARTURA NE STRUKTURËN E VITIT AKADEMIK 2019-2020

 13. VENDIM NR. 26, DATE 18.01.2019

 14. VENDIM NR. 37, DATE 24.01.2019

 15. VENDIM NR. 38, DATE 24.01.2019

 16. VENDIM NR. 89, DATE 13.02.2019

 17. VENDIM NR. 90, DATE 13.02.2019

 18. VENDIM NR. 97, DATE 21.02.2019

 19. VENDIM NR. 138, DATE 12.03.2019

 20. VENDIM NR. 139, DATE 12.03.2019

 21. VENDIM NR. 159, DATE 27.03.2019

 22. Nr. 381, date 12.07.2019

 23. Nr. 393, date 22.07.2019

 24. Nr. 394, date 22.07.2019
   
 25. Nr. 395, date 22.07.2019
   
 26. Nr. 397, date 22.07.2019
   
 27. Nr. 398, date 22.07.2019
   
 28. Nr. 399, date 22.07.2019
   
 29. Nr. 400, date 22.07.2019
   
 30. Nr. 401, date 22.07.2019
   
 31. Nr. 402, date 22.07.2019
   
 32. Nr. 413, date 30.07.2019
   
 33. Nr. 414, date 30.07.2019
   
 34. Nr. 415, date 30.07.2019
   
 35. Nr. 416, date 30.07.2019
   
 36. Nr.510, date 30.09.2019
   
 37. Nr. 511, date 30.09.2019
   
 38. Nr.534, date 10.10.2019
   
 39. Nr.535, date 10.10.2019
   
 40. Nr.557, date 18.10.2019
   
 41. Nr.626, date 25.11.2019