Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

ANËTARËT E SENATIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT “FAN. S. NOLI” KORÇË

ANËTARËT E SENATIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT “FAN. S. NOLI”,  

VITI AKADEMIK 2020-2021

 1. Prof. dr. Dhimitri Bello    

 2. Prof. as. dr. Gjergji Mero   

 3. Prof. as. dr. Nikollaq Roshanji    

 4. Prof. as. dr. Gjergji Papa
 5. Prof. as. dr. Besnit Skënderasi

 6. Prof.dr. Ali Jashari 

 7. Prof.as.dr. Pavllo Cicko      

 8. Prof. as. dr. Jonela Spaho

 9. Phd. Metin Venxha        

 10. Prof.as.dr Frederik Çuçllari    

 11. Prof. as. dr. Eleni Vangjeli
 12. Prof. as. dr. Alketa Zheku    

 13. Prof.as.dr. Aida Gabeta  

 14. Prof.dr. Gjergji Pendavinji     

 15. Dr. Gloria Dimço

 16. Phd. Jorgan Jorgji      

 17. Prof. dr. Lorenc Ekonomi

 18. Hansi Kapllani (Student)

 19. Ismeralda Seidolli (Student)