Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Department of Biology and Chemistry

Department of Biology and Chemistry

Përgjegjës i departamentit: Dr. Arben Gjata

1. Dr. Redi Buzo

2. Dr. Gloria Dimco

3. Dr. Desareda Mero

4. Msc. Tanja Kamburi

5. Msc. Eralda Belishta

6. Msc. Xhuljana Qirinxhi