Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Ndërkombëtare

Lista e Projekteve 2023

READ (Research Expertise from the Academic Diaspora)- Titulli i projektit:“Eksplorimi i rolit të mjeteve kohezive në esetë e shkrimit akademik në gjuhën angleze dhe shqipe”

Kohëzgjatja: Viti akademik 2024-2025 Koordinator: Dr. Dorela Kaçauni dhe Prof. as. Dr. Eriola Qafzezi në bashkëpunim me studiuesen e diasporës Ass. Prof. PhD. Orkida Backus Borshi nga Instituti i Etnologjisë dhe Studimeve të Evropës Qendrore dhe Ballkanike, Universiteti Charles, Pragë, Republika Çeke. Përshkrim i projektit: Qëllimi i projektit eshte të fokusohet në mbledhjen e të dhënave dhe...
Read More

READ (Research Expertise from the Academic Diaspora)- Titulli i projektit :”MIGRIMI DHE ZHVILLIMI I QENDRUESHEM NE DEVOLL, SHQIPERI”

Kohëzgjatja: Viti akademik 2024-2025 Koordinator: Dr. Ermira Jashiku në në bashkëpunim me kolegen nga diaspora, Julie Vullnetari pedagoge e Gjeografisë Humane, pranë Universitetit Southampton, Angli. Përshkrim i projektit: Studim mbi situatën e emigracionit në Bashkinë Devoll. Projekti fokusohet në punën në terren nëpërmjet intevistave, pyetësorëve dhe studimit të situatës aktuale të emigracionit në këtë bashki,...
Read More

READ (Research Expertise from the Academic Diaspora)- Titulli i projektit :  Implementation of Artificial Intelligence for university IT students

Kohëzgjatja: Viti akademik 2024-2025 Koordinator: Dr. Blerina Çeliku në bashkëpunim me kolegun nga diaspora, Prof. Dr. Genci Capi, ekspert në fushën e Robotikës dhe Inteligjencës Artificiale në Hosei University, Tokyo, Japoni. Përshkrim i projektit: Inteligjenca artificiale ka një përdorim të gjerë në ditët e sotme, në edukim, në fushën e mjekësisë, në teknologjitë e ndryshme...
Read More

Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations (HAWKING)

Project ID: 101128741 Call: ERASMUS-EDU-2023-CBHE Period: 2023-2026 Project leader: Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica Me Beneficiary:Univerzitet Adriatik Bar Me; Univerzitet Bijeljina Ba; Univerzitet U Istocnom Sarajevu Ba; Universiteti i Vlorës ; Universiteti “Fan S Noli” Korcë ; Necmettin Erbakan Universitesi ; Visoka Skola Strukovnih Studija Za Vaspitace I Pos  Rs; Western Balkans Institute Serbia; Organizacija Udas...
Read More

Project: Industrial Liaison Offices (ILO) for empowerment of a cross border Digital, entrepreneurial and professional skills network

Project ID: SA-0100122 Programme: Interreg IPA South Adriatic (Italy-Albania-Montenegro) Call: S.O.4.1: Improving equal access to inclusive andquality services in education, training and lifelonglearning through developing accessibleinfrastructure, including by fostering resilience fordistance and on-line education and training Project duration in months: 12 Project leader: University of Bari Aldo Moro Beneficiary: Regional Development Agency of MoliseRegion – Sviluppo...
Read More

Project: SMART-Innovation Centers for the development of innovative and entrepreneurial thinking to facilitate the development of sustainable solutions in the Western Balkans

Project ID: 101082938 Call: ERASMUS-EDU-2022-CBHE Period: 2022-2025 Project leader: Doba Fakulteta Za Uporabne Poslovnein Druzbene Studije Maribor Beneficiary: Fondazione Politecnico di Milano; Politecnico di Milano; Technische Universitaet Dresden; Universitetit i Vlorës; Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë; Universiteti i Shkodrës; Shoqata për zhvillim Ekonomik Lokal të qarkut të Vlorës; Univerzitet U Banjoj Luci; Univerzitet U Istocnom...
Read More

Project: PEVULOS-Development of an innovative Postgraduate Education Programme in Veterinary Public Health and Food Safety in Western Balkan area

Project ID: 101082687 Call: ERASMUS-EDU-2022-CBHE Period: 2022-2024 Project leader: Universita Degli Studi Di Milano Beneficiary: Universidade Do Porto, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Javna Ustanova Univerzitet CRNE Gore Podgorica Montenegro; Univerzitet U Sarajevu The main aim of the project is to develop innovative post-graduate and Master’s degree education programmes in veterinary...
Read More

Project: U2SID-University to society collaborations for inclusive digital transformation in the Western Balkans

Project ID: 101083131 Call: ERASMUS-EDU-2022-CBHE Period: 2022-2024 Project leader: Universiteti “Luigj Gurakuqi”,Shkodër          Beneficiary: Universiteti”Fan S. Noli”, Korçë, Mesdheu Education shpk, Qendra Shkence dhe Inovacion për zhvillim, Qendra për studime krahasuee dhe Ndërkombëtare, Agjencia Kombëtare Shkencor dhe Inovacionit, Javna Ustanova Univerzitet CRNE Gore Podgorica Montenegro, Univerzitet U Beogradu, Universita del Salento The U2SID project supports the development...
Read More

READ (Research Expertise from the Academic Diaspora)- Rural Development and Farm management as well rural economy

Kohëzgjatja: Viti akademik 2023-2024 Koordinator: Dr. Ardian Çërava në bashkëpunim me kolegun nga diaspora, Gentian Kostandini nga Georgia State University Përshkrim i projektit: Qëllimi i projektit është: -për të përmirësuar kërkimin dhe ekspertizën për zonat rurale; për të shkëmbyer praktika më të mira dhe për të rritur bashkëpunimin;për përgatitijen e studentëve në mënyrë që të jenë...
Read More

CRDF Global-Cyber Hygiene E-Learning courses

Ofrohen kurse për studentët lidhur me rregullat themelore për sigurinë e informacionit, Në kuadër të projektit CRDF Global. Kursi zbulon konceptin e sigurisë së informacionit, e cila është shumë e rëndësishme për përdoruesit e zakonshëm. Në të janë përshkruar kërcënimet kryesore në hapësirën e informacionit dhe metodat themelore për t’iu kundërvënë këtyre kërcënimeve. Për tu...
Read More

Project: MSc course in STEAM education (STEAMedu)

Project ID: 400618996 Call: EAC-A02-2019-CBHE Period: 2021-2024 Project leader: University of Mostar Project Partners: Univerzitet u Sarajevu – UNSA; Univerzitet u Bihacu – UNBI; Universiteti i Tiranës; European Education Initiative – European University of Tirana UET; Universitetit i Vlorës – Ismail Qemali- UTV; Universeti i Shkodrës Luigj Gurakuqi – University of Shkodra Luigj Gurakuqi; Universiteti “Fan S. Noli” Korçë –...
Read More

Project: Virtual Albanian European Universities Exchange (VALEU-X)

Project ID: 400610360 Call: EAC-A03-2018-CBHE Period: 2020-2022 Project Leader: Technische Universitaet Dresden – TUD Project Partners: Universiteti “Aleksander Xhuvani”, Elbasan-University of Elbasan “Aleksander Xhuvani”; Turgut Ozal Education sha; Universiteti “Fan S. Noli” Korçë – UNIKO; Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës –“Aleksander Moisiu” University of Durrës; Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”-University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”; UNIMED – Unione delle Universita...
Read More

Project: Entrepreneurial skills for a modern education in Albania (ENTRAL)

Project ID: 400617886 Call: EAC-A02-2019-CBHE Period: 2020-2023 Project Leader: Turun Yliopisto – University of Turku Project Partners: Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar – Quality Assurance Agency for Pre-University Education (ASCAP); Universiteti i Sporteve i Tiranës–University of Sports of Tirana; Universiteti i Vlorës (UTV) “Ismail Qemali”; Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan – University of Elbasan “Aleksandër Xhuvani”;...
Read More

Project: Enhancement of knowledge transfer in the food sector strengthening the technological transfer offices in Albanian universities (TTO4FOOD)

Project ID: 400618211 Call: EAC-A02-2019-CBHE Period: 2020-2023 Project Leader: Universita degli Studi di Bari Aldo Moro – Uniba – Coordinator Project Partners: Ministry of Education and Science; UNIKO; Agricultural University of Tirana-AUT; Universiteti “Aleksander Moisiu Durrës (“Aleksandër Moisiu” University of Durrës); Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” (“Ismail Qemali” University of Vlora); Servizi avanzati per la Sostenibilita’...
Read More

Project: Dual Curricula – Study and Work Practice in Agriculture and Food Safety (DualAFS)

Project ID: 400619178 Call: EAC-A02-2019-CBHE Period: 2020-2023 Project leader: Hochschule Fuer Wirtschaft und Umwelt Nuertingen-Geislingen – Hfwu Nurtingen-Geislingen Project partners: Universiteti “Fan S. Noli” Korçë, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë, Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, Qendra Blegtoria dhe Zhvillimi Rural, Food and Veterinary Agency, Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovës, Universiteti Bujqësor i...
Read More

Project: Quality development of international cooperation and project management (QUADIC)

Project ID: 400609786 Call: EAC-A03-2018-CBHE Period: 2019-2022 Project Leader: Universiteti Publik Kadri Zeka – UKZ Project Partners: Universiteti i Prishtinës-University of Pristina; Universite Cote d’Azur; Technical University of Sofia; Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, UMT/Medical University of Tirana; Univerza v Ljubljani – UL; Kolegji Heimerer shpk/Heimerer College; Universiteti “Haxhi Zeka”/“Haxhi Zeka” University; Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durrës/“Aleksander Moisiu” University of...
Read More

Project: Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture (HarISA)

Project ID: 400598444 Call: EAC-A05-2017-CBHE Period: 2019-2022 Project Leader: Sveuciliste u Zagrebu Agronomski Fakultet – Coordinator Project Partners: Agraren Universitet-Plovdiv-Agricultural University Plovdiv; Geoponiko Panepistimion Athinon-Agricultural University of Athens; Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica – UOM; Universiteti “Fan S. Noli” Korçë (“Fan S. Noli” University, Korçë); Univerzitet u sarajevu – UNSA; University of Mostar; Univerzitet u Beogradu; Univerzitet u...
Read More

Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences (TeComp)

Project ID: 400598434 Call: EAC-A05-2017-CBHE Period: 2018-2021 Project Leader: Univerzitet u Nisu  Project partners: Univerzitet u Kragujevcu;  Ostravska Univerzita; Universiteti “Fan S. Noli” Korçë–UNIKO; Universidad de Oviedo–UNIOVI; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici–UMB; Universiteit Gent–Ugent; Universidad de Granada–UGR; Univerzitet u Novom Sadu–UNS; Univerzitet u Beogradu-Univerzitet u Beogradu; Universiteti “Eqrem Çabej” i Gjirokastrës-EÇUG This project is...
Read More

Project: MASTER IN EUROPEAN INNOVATIONS FOR A SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ALBANIAN TERRITORIES, RURAL AREAS AND AGRICULTURE: INSTRUMENTS, POLICIES, STRATEGIES (SmartAl)

Project Leader: Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes – CIHEAM-IAMM Project Partner: Universite Paul-Valery Montpellier3 – Université Paul-Valéry Montpellier; Universitaet Hohenheim; AGRINATURA EEIG- The European Alliance Agricultural Knowledge Development Alliance Europeenne Domaine Connaissance Agricole Developpement; Universiteti Bujqësor i Tiranës-Agricultural University of Tirana AUT; Universiteti “Fan S. Noli” Korçë – UNIKO; European Education Initiative – European University of...
Read More

Project: LIBRARY NETWORK SUPPORT SEVICES: MODERNISING LIBRARIES IN WESTERN BALKAN COUNTRIES THROUGH STAFF DEVELOPMENT AND REFORMING LIBRARY SERVICES

Project Leader: Limerick Institute of Technology – LIT Project Partner: Umiversiteti i Prishtinës-University of Prishtina; Universiteti Bujqësor i Tiranës-Agricultural University of Tirana; Javna Ustanova Kantonalna i Univerzitetska Biblioteka Bihac – KBB; Univerzitet u Sarajevu – UNSA; Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica – UOM; University of Mitrovica; Paul Francis East – The Pyramid Group; University of Mostar; Panepistimio Kritis –...
Read More

Project: TEAVET – DEVELOPING TEACHER COMPETENCIES FOR A COMPREHENSIVE VET SYSTEM IN ALBANIA

Project Leader: University of Leon (Spain) Project Partner: University of Gjirokastra, University of Shkodra, University of Elbasan, University of Vlora, University of Durres, “Fan S. Noli” University, Korçë Funded by: ERASMUS + Capacity building Period: October 2017 – October 2020 The aim of the project: developing reforms to the teaching profession at the non-tertiary education...
Read More

Project: SCHOLARSHIPS FOR ACADEMIC EXCHANGE BETWEEN EU AND WESTERN BALKANS (GREENTECH)

Project Leader: University of Vigo (Spain) Project Partner: University of Gjirokastra, University of Shkodra, Politechnical University of Tirana, University of Vlora, University of Durres, “Fan S. Noli” University, Korçë Funded by: ERASMUS MUNDUS Period: September 2014 – October 2017
Read More

Project: DEVELOPING THIRD MISSION ACTIVITIES IN ALBANIAN UNIVERSITIES

Project Leader: University of Leon (Spain)-ULE Project Partner: University of Gjirokastra “Eqerem Çabej”-EÇUG, University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”-UNISHK, Polytechnic University of Tirana-PUT, University of Vlora “Ismail Qemali”-UV, University of Durres “Aleksander Moisiu”-, University “Fan S. Noli” Korçë-UNK; MOES; AUT-Agricultural University of Tirana; UPV, UTU, UNIROMA, USSL, ISMB Funded by: TEMPUS Period: September 2011 – October...
Read More

Project: EMPOWERING UNIVERSITIES TO FULFILL THEIR RESPONSIBILITY FOR QUALITY ASSURANCE” (EUREQA)

Project Leader: European University Association (Belgium) Project Partner: University of Tirana, University of Shkodra, University “Fan S. Noli” Korçë. Funded by: TEMPUS Period: September 2011 – October 2014 The main objectives: promoting European policies that will strengthen universities’ role in the development of Europe’s knowledge societies;promoting networking opportunities among national rectors’ conferences, national organisations and...
Read More

Project: ELECTRONIC LEARNING INNOVATIONS IN SUSTAINABLE ALBANIAN AGRICULTURE

Project Leader: University of Bari (Italy) Project Partner: Agricultural University of Tirana, “Fan S. Noli” University, Korçë Funded by: TEMPUS Period: September 2012 – October 2015 The main objecitves of the project: establishing cooperation between EU universities, Albanian higher education and enterprises in order to adaptvocational training and research to the current needs of the...
Read More

Project: ENHANCING ALBANIAN SYSTEM OF QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION: APPLICATION OF THE PROCESS-AND OUTCOME-BASED METHODOLOGY

Project Leader: UNIVERSITY OF KOBLENZ, Germany Project Partner: University of Elbasan, University of Durres, European University of Tirana, “Fan S. Noli” University, Korçë Funded by: TEMPUS Period: September 2014 – March 2016 The aim of the project meeting the needs and drafting strategies regarding the position of Albania in the Bologna Process in the EHEA...
Read More

Project: COMPETENCY BASED CURRICULUM REFORM IN NURSING AND CARING IN WESTERN BALKAN UNIVERSITIES

Project Leader: University of Gent (Belgium) Project Partner: University of Shkodra, University of Gjirokastra,“Fan S. Noli” University, Korçë. Funded by: TEMPUS Period: September 2014 – March 2016 The aim of the project: curricular reform of higher nursing education to be in line with competence-based education and professional standards that have to be met by all...
Read More

Project: LIFELONG LEARNING FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE IN ALPS-DANUBE-ADRIATIC REGION

Project Leader: University of Zagreb (Croatia) Project Partner: Agricultural University of Tirana, “Fan S. Noli” University, Korçë Funded by: TEMPUS Period: September 2014 – October 2016 The main objectives:  to develop the strategy for lifelong learning in sustainable agriculture among partner institutions in order to initiate and develop different models of lifelong learning to develop...
Read More

Project: DEVELOPING INFORMATION LITERACY FOR LIFELONG LEARNING AND KNOWLEDGE ECONOMY IN WESTERN BALKAN COUNTRIES

Project Leader: Limerick Institute of Technology (Ireland) Project Partner: Agricultural University of Tirana, University of Tirana, “Fan S. Noli” University, Korçë Funded by: TEMPUS Period: September 2011 – 02 October 2015 The main objective: identification of best IL practice, transfer of knowledge, development and implementation of IL programs and training including online IL suites, development...
Read More

Project: INTERNATIONAL JOINT MASTER DEGREE IN PLANT MEDICINE (IPM)

Project Leader: University of Bari (Italy). Project Partner: Agricultural University of Tirana, “Fan S. Noli” University, Korçë Funded by: TEMPUS Period: September 2009 – October 2013 The main objective: contributing to the institution building in Higher Education at a Regional level to sustain University networking partnerships between the academic worlds of the Western Balkan countries and...
Read More

Project: WESTERN BALKAN RURAL EXTENSION NETWORK THROUGH CURRICULUM REFORM

Project Leader: University of Reading UK Project Partner: University of Helsinki, University of Prague, Agricultural University of Tirana, State University of Tetovo, “Fan S. Noli” University, Korçë. Funded by: TEMPUS Period: September 2009 – September 2013 The main objective of the project: develop and improve the competencies of non-formal education professionals, who will create and...
Read More

Project: GREEK-ALBANIAN CROSS BORDER COOPERATION IN BIOMASS EXPLOITATION

Project Leader: Prefecture of Korça Project Partner: Region of Western Macedonia,  “Fan S. Noli” University, Korçë Funded by: GREECE-ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013 Period: 02 September 2014 – September 2016
Read More

Project: BUILDING EXCELLENCE THROUGH ACCREDITATION

Project Leader: EYSED Greece Project Partner: Region of Western Macedonia, Ministry of Economy, “Fan S. Noli” University, Korçë. Funded by: GREECE-ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013 Period: 02 September 2014 – September 2016 Result (publications, conferences): Accreditation of Laboratories.
Read More

Project: INACT: AN INTEGRATED APPROACH FOR PROMOTING CROSS-BORDER BUSINESS AND DEVELOPMENT

Project Leader: University of Thessaly Project Partner: Region of Western Macedonia, Chamber of Commerce of Kastoria, Regional Council of Korça, “Fan S. Noli” University, Korçë. Funded by: GREECE-ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013 Period: 02 September 2014 – September 2016
Read More