Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Project: SMART-Innovation Centers for the development of innovative and entrepreneurial thinking to facilitate the development of sustainable solutions in the Western Balkans

Project ID: 101082938

Call: ERASMUS-EDU-2022-CBHE

Period: 2022-2025

Project leader: Doba Fakulteta Za Uporabne Poslovnein Druzbene Studije Maribor

Beneficiary: Fondazione Politecnico di Milano; Politecnico di Milano; Technische Universitaet Dresden; Universitetit i Vlorës; Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë; Universiteti i Shkodrës; Shoqata për zhvillim Ekonomik Lokal të qarkut të Vlorës; Univerzitet U Banjoj Luci; Univerzitet U Istocnom Sarajevu; Chamber of Commerce and industry of Repablika SRPSKA; Univerzitet Donja Gorica Podgorica; Javna Ustanova Universitet CRNE GorePodgorica; Privredna Komora CRNE Gore Podgorica

The project aims at targeting the existing gap between HE outcomes and labour market demands by: addressing the challenges of HEIs in smart specialization –related learning modules and innovative teaching approaches in HEI-s curricula; supporting the professional development of HEI-s academic staff in the field of innovation and entrepreneurship competence development etc.

                  

ACTIVITIES

PROJEKTI ERASMU+ CBHE, SMART ME QËLLIM ZHVILLIMIN E MENDIMIT INOVATIV DHE SIPËRMARRËS PËR TË LEHTËSUAR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM TË ZGJIDHJEVE TË ZGJUARA NË BALLKANIN PERËNDIMOR ËSHTË PREZANTUAR SI PROJEKTI MË I RI I UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Leave a Reply