Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Kerkimi Shkencor

Category

Në datën 2 maj 2024 në Universitetin “Fan S. Noli” u zhvillua analiza e gjetjeve të pyetësorit të hartuar në kuadër të projektit “Mësimdhënia e integruar e gramatikës si hap drejt përfshirjes së qëndrimit komunikativ në mësimin e gjuhës angleze si gjuhë e huaj në arsimin parauniversitar shqiptar”, i financuar nga AKKSHI. Zëvendësrektori për shkencën...
Read More
Nga data 24-26 prill 2024, në kuadër të projektit Erasmus+ CBHE, SMART, në Universitetin “Fan S. Noli” u zhvillua një workshop tre-ditor për të reflektuar një pjesë të progresit të bërë për të arritur qëllimet e këtij projekti. Tema e trajtuar gjatë ditës së parë të këtij workshop-i ishtë: “Strategjitë e qëndrueshme të biznesit në...
Read More
Në datat 15-17 prill 2024, Universiteti “Fan S. Noli” mori pjesë në takimin e organizuar nga Universiteti i Orleonit, Francë në kuadër të projektit Erasmus +KA171 që ka me këtë Universitet. Përgjatë tre ditëve të këtij takimi të parë, secili universitet bëri pezantimin e tij, si dhe u paraqitën detaje për zhvillimin e projektit. Ndërkohë,...
Read More
Call: The 6th Call for Proposals of the Western Balkans Fund (WBF) Project leader: Friends of Korca Association Through the establishment of the Network of Solar Schools, the project promotesregional development and cooperation by fostering people-to-people links andcommon understanding among young people across the Western Balkans.
Read More
Në datën 8 mars 2024 nisma e prefektit të Qarkut, Korçë, z. Nertil Jole për dhurimin e librave në shkollat e qarkut u ndal në Universitetin “Fan S. Noli”, ku bashkë me urimin Gëzuar festat e 7-8 Marsit, Prefekti i dhuroi Bibliotekës Universitare një fond librash, kryesisht me karakter shkencor, me dëshirën për të përcjellë...
Read More
Në datën 1 mars 2024 në mjediset e Universitetit “Fan S. Noli’ u zhvillua një trajnim në kuadër të projektit “Digjitalizimi i Fondit të Bibliotekës së Universitetit “Fan S. Noli””, financuar nga Agjencia e Kërkimit Shkencor dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit. Specialistja Ejona Bodo tregoi me detaje mënyrën e zhvillimit të procesit të digjitalizimit,...
Read More
Agjencia Universitare e Frankofonisë në Evropën Qendrore dhe Lindore, në kuadër të 30-vjetorit të saj, shpall thirrjen për shprehje interesi që synon përmirësimin e cilësisë së formimit gjuhësor për studentët brenda universiteteve.  Thirrja është e hapur deri më 17 mars 2024. Thirrja për shprehje interesi “Zhvillimi i shkencave në frëngjisht në ECO” synon institucionet anëtare...
Read More
Agjencia Universitare e Frankofonisë ka hapur një thirrje për mbështetje për kërkuesit shkencorë frankofonë në Evropën Qendrore dhe Lindore nga data 1 shkurt deri më 31 mars 2024. Për të kontribuar në ndërtimin e Zonës Evropiane të Kërkimit Shkencor dhe për të inkurajuar krijimin e rrjeteve ndërkombëtare të kërkimit frankofon, Agjencia Unviersitare e Frankofonise mbështet strukturimin...
Read More
AKKSHI shpall thirrjen për aplikim për Projektet Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit për vitin 2024 në fushat prioritare si më poshtë: – Biodiversiteti dhe Mjedisi – Bujqësia, Ushqimi dhe Bioteknologjia – Shëndetësia dhe shkencat mjekësore – Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit – Shkencat Sociale dhe Albanologjike – Uji dhe Energjia Kohëzgjatja PKKZH është deri...
Read More
Në datat 14 dhe 15 dhjetor 2023 në kuadër të projektit Erasmus+ “University to Society Collaborations for Inclusive Digital Transformation in the Western Balkans – U2SID” (Bashkëpunime të Universitetit me Shoqërinë për Transformimin Dixhital Gjithëpërfshirës në Ballkanin Perëndimor – U2SID) u organizua për pjesëmarrësit e këtij projekti workshopi me temë: “Inclusive Digital Transformation in Higher...
Read More
1 2 3 18