Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
nderkombetare

Category

Project ID: SA-0100122 Programme: Interreg IPA South Adriatic (Italy-Albania-Montenegro) Call: S.O.4.1: Improving equal access to inclusive andquality services in education, training and lifelonglearning through developing accessibleinfrastructure, including by fostering resilience fordistance and on-line education and training Project duration in months: 12 Project leader: University of Bari Aldo Moro Beneficiary: Regional Development Agency of MoliseRegion – Sviluppo...
Read More
Project ID: 101082938 Call: ERASMUS-EDU-2022-CBHE Period: 2022-2025 Project leader: Doba Fakulteta Za Uporabne Poslovnein Druzbene Studije Maribor Beneficiary: Fondazione Politecnico di Milano; Politecnico di Milano; Technische Universitaet Dresden; Universitetit i Vlorës; Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë; Universiteti i Shkodrës; Shoqata për zhvillim Ekonomik Lokal të qarkut të Vlorës; Univerzitet U Banjoj Luci; Univerzitet U Istocnom...
Read More
Project ID: 101082687 Call: ERASMUS-EDU-2022-CBHE Period: 2022-2024 Project leader: Universita Degli Studi Di Milano Beneficiary: Universidade Do Porto, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Javna Ustanova Univerzitet CRNE Gore Podgorica Montenegro; Univerzitet U Sarajevu The main aim of the project is to develop innovative post-graduate and Master’s degree education programmes in veterinary...
Read More
Project ID: 101083131 Call: ERASMUS-EDU-2022-CBHE Period: 2022-2024 Project leader: Universiteti “Luigj Gurakuqi”,Shkodër          Beneficiary: Universiteti”Fan S. Noli”, Korçë, Mesdheu Education shpk, Qendra Shkence dhe Inovacion për zhvillim, Qendra për studime krahasuee dhe Ndërkombëtare, Agjencia Kombëtare Shkencor dhe Inovacionit, Javna Ustanova Univerzitet CRNE Gore Podgorica Montenegro, Univerzitet U Beogradu, Universita del Salento The U2SID project supports the development...
Read More
Ofrohen kurse për studentët lidhur me rregullat themelore për sigurinë e informacionit, Në kuadër të projektit CRDF Global. Kursi zbulon konceptin e sigurisë së informacionit, e cila është shumë e rëndësishme për përdoruesit e zakonshëm. Në të janë përshkruar kërcënimet kryesore në hapësirën e informacionit dhe metodat themelore për t’iu kundërvënë këtyre kërcënimeve. Për tu...
Read More
Project ID: 400618996 Call: EAC-A02-2019-CBHE Period: 2021-2024 Project leader: University of Mostar Project Partners: Univerzitet u Sarajevu – UNSA; Univerzitet u Bihacu – UNBI; Universiteti i Tiranës; European Education Initiative – European University of Tirana UET; Universitetit i Vlorës – Ismail Qemali- UTV; Universeti i Shkodrës Luigj Gurakuqi – University of Shkodra Luigj Gurakuqi; Universiteti “Fan S. Noli” Korçë –...
Read More
Project ID: 400610360 Call: EAC-A03-2018-CBHE Period: 2020-2022 Project Leader: Technische Universitaet Dresden – TUD Project Partners: Universiteti “Aleksander Xhuvani”, Elbasan-University of Elbasan “Aleksander Xhuvani”; Turgut Ozal Education sha; Universiteti “Fan S. Noli” Korçë – UNIKO; Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës –“Aleksander Moisiu” University of Durrës; Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”-University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”; UNIMED – Unione delle Universita...
Read More
Project ID: 400617886 Call: EAC-A02-2019-CBHE Period: 2020-2023 Project Leader: Turun Yliopisto – University of Turku Project Partners: Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar – Quality Assurance Agency for Pre-University Education (ASCAP); Universiteti i Sporteve i Tiranës–University of Sports of Tirana; Universiteti i Vlorës (UTV) “Ismail Qemali”; Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan – University of Elbasan “Aleksandër Xhuvani”;...
Read More
Project ID: 400618211 Call: EAC-A02-2019-CBHE Period: 2020-2023 Project Leader: Universita degli Studi di Bari Aldo Moro – Uniba – Coordinator Project Partners: Ministry of Education and Science; UNIKO; Agricultural University of Tirana-AUT; Universiteti “Aleksander Moisiu Durrës (“Aleksandër Moisiu” University of Durrës); Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” (“Ismail Qemali” University of Vlora); Servizi avanzati per la Sostenibilita’...
Read More
Project ID: 400619178 Call: EAC-A02-2019-CBHE Period: 2020-2023 Project leader: Hochschule Fuer Wirtschaft und Umwelt Nuertingen-Geislingen – Hfwu Nurtingen-Geislingen Project partners: Universiteti “Fan S. Noli” Korçë, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë, Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, Qendra Blegtoria dhe Zhvillimi Rural, Food and Veterinary Agency, Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovës, Universiteti Bujqësor i...
Read More
1 2 3