Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
nderkombetare

Category

Kohëzgjatja: Viti akademik 2024-2025 Koordinator: Dr. Dorela Kaçauni dhe Prof. as. Dr. Eriola Qafzezi në bashkëpunim me studiuesen e diasporës Ass. Prof. PhD. Orkida Backus Borshi nga Instituti i Etnologjisë dhe Studimeve të Evropës Qendrore dhe Ballkanike, Universiteti Charles, Pragë, Republika Çeke. Përshkrim i projektit: Qëllimi i projektit eshte të fokusohet në mbledhjen e të dhënave dhe...
Read More
Kohëzgjatja: Viti akademik 2024-2025 Koordinator: Dr. Ermira Jashiku në në bashkëpunim me kolegen nga diaspora, Julie Vullnetari pedagoge e Gjeografisë Humane, pranë Universitetit Southampton, Angli. Përshkrim i projektit: Studim mbi situatën e emigracionit në Bashkinë Devoll. Projekti fokusohet në punën në terren nëpërmjet intevistave, pyetësorëve dhe studimit të situatës aktuale të emigracionit në këtë bashki,...
Read More
Kohëzgjatja: Viti akademik 2024-2025 Koordinator: Dr. Blerina Çeliku në bashkëpunim me kolegun nga diaspora, Prof. Dr. Genci Capi, ekspert në fushën e Robotikës dhe Inteligjencës Artificiale në Hosei University, Tokyo, Japoni. Përshkrim i projektit: Inteligjenca artificiale ka një përdorim të gjerë në ditët e sotme, në edukim, në fushën e mjekësisë, në teknologjitë e ndryshme...
Read More
Project ID: 101128741 Call: ERASMUS-EDU-2023-CBHE Period: 2023-2026 Project leader: Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica Me Beneficiary:Univerzitet Adriatik Bar Me; Univerzitet Bijeljina Ba; Univerzitet U Istocnom Sarajevu Ba; Universiteti i Vlorës ; Universiteti “Fan S Noli” Korcë ; Necmettin Erbakan Universitesi ; Visoka Skola Strukovnih Studija Za Vaspitace I Pos  Rs; Western Balkans Institute Serbia; Organizacija Udas...
Read More
Project ID: SA-0100122 Programme: Interreg IPA South Adriatic (Italy-Albania-Montenegro) Call: S.O.4.1: Improving equal access to inclusive andquality services in education, training and lifelonglearning through developing accessibleinfrastructure, including by fostering resilience fordistance and on-line education and training Project duration in months: 12 Project leader: University of Bari Aldo Moro Beneficiary: Regional Development Agency of MoliseRegion – Sviluppo...
Read More
Project ID: 101082938 Call: ERASMUS-EDU-2022-CBHE Period: 2022-2025 Project leader: Doba Fakulteta Za Uporabne Poslovnein Druzbene Studije Maribor Beneficiary: Fondazione Politecnico di Milano; Politecnico di Milano; Technische Universitaet Dresden; Universitetit i Vlorës; Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë; Universiteti i Shkodrës; Shoqata për zhvillim Ekonomik Lokal të qarkut të Vlorës; Univerzitet U Banjoj Luci; Univerzitet U Istocnom...
Read More
Project ID: 101082687 Call: ERASMUS-EDU-2022-CBHE Period: 2022-2024 Project leader: Universita Degli Studi Di Milano Beneficiary: Universidade Do Porto, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Javna Ustanova Univerzitet CRNE Gore Podgorica Montenegro; Univerzitet U Sarajevu The main aim of the project is to develop innovative post-graduate and Master’s degree education programmes in veterinary...
Read More
Project ID: 101083131 Call: ERASMUS-EDU-2022-CBHE Period: 2022-2024 Project leader: Universiteti “Luigj Gurakuqi”,Shkodër          Beneficiary: Universiteti”Fan S. Noli”, Korçë, Mesdheu Education shpk, Qendra Shkence dhe Inovacion për zhvillim, Qendra për studime krahasuee dhe Ndërkombëtare, Agjencia Kombëtare Shkencor dhe Inovacionit, Javna Ustanova Univerzitet CRNE Gore Podgorica Montenegro, Univerzitet U Beogradu, Universita del Salento The U2SID project supports the development...
Read More
Kohëzgjatja: Viti akademik 2023-2024 Koordinator: Dr. Ardian Çërava në bashkëpunim me kolegun nga diaspora, Gentian Kostandini nga Georgia State University Përshkrim i projektit: Qëllimi i projektit është: -për të përmirësuar kërkimin dhe ekspertizën për zonat rurale; për të shkëmbyer praktika më të mira dhe për të rritur bashkëpunimin;për përgatitijen e studentëve në mënyrë që të jenë...
Read More
Ofrohen kurse për studentët lidhur me rregullat themelore për sigurinë e informacionit, Në kuadër të projektit CRDF Global. Kursi zbulon konceptin e sigurisë së informacionit, e cila është shumë e rëndësishme për përdoruesit e zakonshëm. Në të janë përshkruar kërcënimet kryesore në hapësirën e informacionit dhe metodat themelore për t’iu kundërvënë këtyre kërcënimeve. Për tu...
Read More
1 2 3 4