Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
nderkombetare

Category

Project ID: 400618996 Call: EAC-A02-2019-CBHE Period: 2021-2024 Project leader: University of Mostar Project Partners: Univerzitet u Sarajevu – UNSA; Univerzitet u Bihacu – UNBI; Universiteti i Tiranës; European Education Initiative – European University of Tirana UET; Universitetit i Vlorës – Ismail Qemali- UTV; Universeti i Shkodrës Luigj Gurakuqi – University of Shkodra Luigj Gurakuqi; Universiteti “Fan S. Noli” Korçë –...
Read More
Project ID: 400610360 Call: EAC-A03-2018-CBHE Period: 2020-2022 Project Leader: Technische Universitaet Dresden – TUD Project Partners: Universiteti “Aleksander Xhuvani”, Elbasan-University of Elbasan “Aleksander Xhuvani”; Turgut Ozal Education sha; Universiteti “Fan S. Noli” Korçë – UNIKO; Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës –“Aleksander Moisiu” University of Durrës; Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”-University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”; UNIMED – Unione delle Universita...
Read More
Project ID: 400617886 Call: EAC-A02-2019-CBHE Period: 2020-2023 Project Leader: Turun Yliopisto – University of Turku Project Partners: Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar – Quality Assurance Agency for Pre-University Education (ASCAP); Universiteti i Sporteve i Tiranës–University of Sports of Tirana; Universiteti i Vlorës (UTV) “Ismail Qemali”; Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan – University of Elbasan “Aleksandër Xhuvani”;...
Read More
Project ID: 400618211 Call: EAC-A02-2019-CBHE Period: 2020-2023 Project Leader: Universita degli Studi di Bari Aldo Moro – Uniba – Coordinator Project Partners: Ministry of Education and Science; UNIKO; Agricultural University of Tirana-AUT; Universiteti “Aleksander Moisiu Durrës (“Aleksandër Moisiu” University of Durrës); Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” (“Ismail Qemali” University of Vlora); Servizi avanzati per la Sostenibilita’...
Read More
Project ID: 400619178 Call: EAC-A02-2019-CBHE Period: 2020-2023 Project leader: Hochschule Fuer Wirtschaft und Umwelt Nuertingen-Geislingen – Hfwu Nurtingen-Geislingen Project partners: Universiteti “Fan S. Noli” Korçë, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë, Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, Qendra Blegtoria dhe Zhvillimi Rural, Food and Veterinary Agency, Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Kosovës, Universiteti Bujqësor i...
Read More
Project ID: 400609786 Call: EAC-A03-2018-CBHE Period: 2019-2022 Project Leader: Universiteti Publik Kadri Zeka – UKZ Project Partners: Universiteti i Prishtinës-University of Pristina; Universite Cote d’Azur; Technical University of Sofia; Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, UMT/Medical University of Tirana; Univerza v Ljubljani – UL; Kolegji Heimerer shpk/Heimerer College; Universiteti “Haxhi Zeka”/“Haxhi Zeka” University; Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durrës/“Aleksander Moisiu” University of...
Read More
Project ID: 400598444 Call: EAC-A05-2017-CBHE Period: 2019-2022 Project Leader: Sveuciliste u Zagrebu Agronomski Fakultet – Coordinator Project Partners: Agraren Universitet-Plovdiv-Agricultural University Plovdiv; Geoponiko Panepistimion Athinon-Agricultural University of Athens; Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica – UOM; Universiteti “Fan S. Noli” Korçë (“Fan S. Noli” University, Korçë); Univerzitet u sarajevu – UNSA; University of Mostar; Univerzitet u Beogradu; Univerzitet u...
Read More
Project ID: 400598434 Call: EAC-A05-2017-CBHE Period: 2018-2021 Project Leader: Univerzitet u Nisu  Project partners: Univerzitet u Kragujevcu;  Ostravska Univerzita; Universiteti “Fan S. Noli” Korçë–UNIKO; Universidad de Oviedo–UNIOVI; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici–UMB; Universiteit Gent–Ugent; Universidad de Granada–UGR; Univerzitet u Novom Sadu–UNS; Univerzitet u Beogradu-Univerzitet u Beogradu; Universiteti “Eqrem Çabej” i Gjirokastrës-EÇUG This project is...
Read More
Project Leader: Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes – CIHEAM-IAMM Project Partner: Universite Paul-Valery Montpellier3 – Université Paul-Valéry Montpellier; Universitaet Hohenheim; AGRINATURA EEIG- The European Alliance Agricultural Knowledge Development Alliance Europeenne Domaine Connaissance Agricole Developpement; Universiteti Bujqësor i Tiranës-Agricultural University of Tirana AUT; Universiteti “Fan S. Noli” Korçë – UNIKO; European Education Initiative – European University of...
Read More
Project Leader: Limerick Institute of Technology – LIT Project Partner: Umiversiteti i Prishtinës-University of Prishtina; Universiteti Bujqësor i Tiranës-Agricultural University of Tirana; Javna Ustanova Kantonalna i Univerzitetska Biblioteka Bihac – KBB; Univerzitet u Sarajevu – UNSA; Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica – UOM; University of Mitrovica; Paul Francis East – The Pyramid Group; University of Mostar; Panepistimio Kritis –...
Read More
1 2 3 4