Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

READ (Research Expertise from the Academic Diaspora)- Titulli i projektit :”MIGRIMI DHE ZHVILLIMI I QENDRUESHEM NE DEVOLL, SHQIPERI”

Kohëzgjatja: Viti akademik 2024-2025

Koordinator: Dr. Ermira Jashiku në në bashkëpunim me kolegen nga diaspora, Julie Vullnetari pedagoge e Gjeografisë Humane, pranë Universitetit Southampton, Angli.

Përshkrim i projektit: Studim mbi situatën e emigracionit në Bashkinë Devoll. Projekti fokusohet në punën në terren nëpërmjet intevistave, pyetësorëve dhe studimit të situatës aktuale të emigracionit në këtë bashki, si dhe mundësitë për hartimin e strategjive për menaxhimin e situatës.


Leave a Reply