Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

READ (Research Expertise from the Academic Diaspora)- Rural Development and Farm management as well rural economy

Kohëzgjatja: Viti akademik 2023-2024

Koordinator: Dr. Ardian Çërava në bashkëpunim me kolegun nga diaspora, Gentian Kostandini nga Georgia State University

Përshkrim i projektit: Qëllimi i projektit është: -për të përmirësuar kërkimin dhe ekspertizën për zonat rurale; për të shkëmbyer praktika më të mira dhe për të rritur bashkëpunimin;për përgatitijen e studentëve në mënyrë që të jenë më të përgatitur për fushën e tyre të ekspertizës;për të zgjeruar rrjetin ndërmjet Universiteteve Shqiptare dhe SHBA.

Leave a Reply