Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Botime & Tekste

Qëllimi i ndërtimit të kësaj faqeje webi është t'ju vijë në ndihmë jo vetëm pedagogëve të Universitetit " Fan S. Noli " për të paraqitur punimet dhe botimet e tyre por edhe për tu ofruar studentëve dhe lexuesve të web-it, materiale të cilat mund ti ndihmojnë në studimet e tyre. Me miratimin e pedagogëve këto materiale mund të ofrohen dhe për tu shkarkuar nga web në format PDF ose Word.