Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Caption align here

Blog Full Both Sidebar With Frame

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine....
Read More
Në datën 7 dhjetor 2023, në mjediset e amfiteatrit të gjimnazit “Themistokli Gërmenji”, specialisti i Qendrës së Karrierës dhe Alumnit në Universitetin “Fan S. Noli”, dr. Romeo Terolli zhvilloi një orë të hapur me nxënës të klasave të XI-ta. Në këtë orë të hapur u...
Read More
Në datën 6 dhjetor në kuadër të projektit “Hulumtimi dhe evidentimi i Fondit Albanologjik të Bibliotekës Publike “Thimi Mikto”, Korçë” u promovua libri: “Bibliografi e Fondit Albanologjik të Bibliotekës Publike “Thimi Mitko”, Korçë. Autorët e librit në fjalën e tyre vlerësuan rëndësinë e fondit në...
Read More
Në datën 6 dhjetor 2023 në mjediset e Universitetit “Fan S. Noli” u zhvillua një taim në të cilin një grup pedagogësh të departamentit të Agronomisë paraqitën projektin “Përdorimi i farave dhe fidanëve në përputhje me kërkesat e standardeve shtetërore për kultivimin e bimëve në...
Read More
Project ID: SA-0100122 Programme: Interreg IPA South Adriatic (Italy-Albania-Montenegro) Call: S.O.4.1: Improving equal access to inclusive andquality services in education, training and lifelonglearning through developing accessibleinfrastructure, including by fostering resilience fordistance and on-line education and training Project duration in months: 12 Project leader: University of Bari...
Read More
Në datën 4 dhjetor 2023, Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale në bashkëpunim me Universitetin “Fan S. Noli” organizuan me studentë të programeve të studimit “Financë- Kontabilitet”, “Ekonomiks” dhe “Informatikë – Biznesi” një trajnim mbi rëndësinë intelektuale dhe industriale. Znj. Rovena Beqiraj, drejtoreshë e Përgjithshme...
Read More
1 2 3 221