Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

ANËTARËT E SENATIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT “FAN. S. NOLI”

 1. Prof.dr. Dhimitri Bello                     Kryetar i Senatit
 2. Prof.as.dr Frederik Çuçllari              Nënkryetar i Senatit
 3. Prof.as.dr. Nikollaq Roshanji           Përfaqësues i Fakultetit të Bujqësisë
 4. Prof.as.dr. Gjergji Papa                    Përfaqësues i Fakultetit të Bujqësisë
 5. Prof.as.dr. Besnik Skënderasi           Përfaqësues i Fakultetit të Bujqësisë
 6. Prof.as.dr Gjergji Mero                    Përfaqësues i Fakultetit të Bujqësisë       
 7. Prof.dr. Ali Jashari                           Përfaqësues i Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë
 8. Prof.as.dr. Pavllo Cicko                   Përfaqësues i Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë
 9. Prof.as.dr. Jonela Spaho                 Përfaqësues i Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë
 10. Phd. Metin Venxha                         Përfaqësues i Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë
 11. Prof. as. dr. Eleni Vangjeli               Përfaqësues i Fakultetit të Ekonomisë
 12. Prof.as.dr. Alketa Zheku                 Përfaqësues i Fakultetit të Ekonomisë
 13. Prof.as.dr. Aida Gabeta                  Përfaqësues i Fakultetit të Ekonomisë
 14. Prof.dr. Gjergji Pendavinji          Përfaqësues i Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane
 15. Phd. Gloria Dimço                        Përfaqësues i Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane
 16.  Phd. Jordan Jorgji                    Përfaqësues i Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane
 17. Prof.dr. Lorenc Ekonomi            Përfaqësues i Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane   
 18. Ana Mullalli                                 Përfaqësues i studentëve
 19. Kodhel Zere                           Përfaqësues i studentëve