Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Marrëdhënieve me Publikun dhe Promocionit

Public Relations and Promotion Sector


(CV) Mr. Edmond Gaçe – Head

(CV) Mrs. Brikela Qelemeni – Specialist

(CV) Mrs. Megi Pashko – Specialist

(CV) Mrs. Ensola Salihaj  – Specialist

(CV) Mrs. Katerina Çifligu – Specialist