Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Sektori i Marrëdhënieve me Publikun dhe Promocionit

Sektori i Marrëdhënieve me Publikun dhe Promocionit


(CV) Z. Edmond Gaçe– Përgjegjës

(CV) Znj. Brikela Qelemeni – Specialist

(CV) Znj. Megi Pashko – Specialist për Marrëdhëniet me Publikun

(CV) Znj. Ensola Salihaj  – Specialist

(CV) Znj. Katerina Çifligu – Specialist