Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Kontakte Fakultete

FAKULTETI I EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË

Tel: +35582248944

e-mail: fedukimit@unkorce.edu.al

 

FAKULTETI I BUJQËSISË

Tel: +355 82248945

e-mail: fbujqesise@unkorce.edu.al

 

FAKULTETI I EKONOMISË

Tel: +355 822 42201

e-mail: fekonomise@unkorce.edu.al

 

FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE

Tel: +355822 7922

e-mail: fshkencave@unkorce.edu.al