Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

CEEPUS

Central European Exchange Program forUniversity Studies

Programi CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) ose program i Evropës Qëndrore për shkëmbim për studimet universitare, është një program që promovon shkëmbimin e pedagogëve dhe studentëve të universiteteve të evropës qëndrore. Shtete që janë të përfshira në këtë projekt  janë: AUSTRIA,SHQIPERIA,BULLGARIA,BOSNIA-HERCEGOVINA, KROACIA, CEKIA, HUNGARIA, MAQEDONIA, MALI I ZI, POLONIA, RUMANIA, SERBIA, SLLOVENIA, SLLOVAKIA DHE KOSOVA.

Në kuadër të këtij programi janë fituar dy projekte në të cilat gjashtë pedagogë dhe një student do të  japin ose marin leksione në universitetet partnere. Gjithashtu në kuadër të këtij projekti dy pedagogë dhe tre studentë do të vijnë të japin ose marin leksione në universitetin e Korçës.

Me qëllim që të merni sa më shumë informacion për programet e çdo universiteti, ju lutem klikoni në seksionin “informacion” të websit-it : http:// www.ceepus.info

 

Për më shumë informacion mund të kontaktoni me:

Monika Thimo – Specialiste ne Zyren e Projekteve dhe Kerkimit Shkencor

e-mail: mthimo@unkorce.edu.al

e-mail: monika.shano@gmail.com